Gemeenten niet verplicht om vingerafdrukken af te nemen voor identiteitskaarten

Europa verplicht gemeenten niet om voor identiteitskaarten vingerafdrukken af te nemen. Dit is een uitspraak van het Hof van Justitie naar aanleiding van vragen van de Raad van State over het toepassingsgebied van de EU-paspoortverordening. Ook hoeven overheden van EU-lidstaten niet wettelijk te garanderen dat gegevens van paspoorten en reisdocumenten niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De EU-paspoortverordening in het kort

De verordening beoogt het paspoort  van de EU-burgers veiliger te maken. In de verordening zijn daarom minimumnormen opgenomen waarin veiligheidskenmerken zijn vastgelegd. Daarnaast zorgt de verordening ervoor dat er een betrouwbaar verband wordt gelegd tussen het paspoort en de houder daarvan door biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, in het paspoort op te nemen.

Bescherming privéleven

Vier Nederlandse burgers weigerden onlangs om vingerafdrukken af te geven tijdens de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart. Volgens hen was het afgeven van een vingerafdruk in strijd met het recht van bescherming van hun privéleven. Vervolgens werd hun aanvraag niet in behandeling genomen door de betrokken gemeenten. De vier burgers gingen hiertegen in beroep, waarna de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen aan het Hof stelde over het toepassingsgebied van de EU-paspoortverordening.

Identiteitskaarten niet binnen toepassingsbereik

Het antwoord van het Hof luidt dat er uitdrukkelijk is bepaald dat het toepassingsgebied van de EU-paspoortverordening niet reikt tot nationale identiteitskaarten, ongeacht of deze wel of niet gebruikt kunnen worden voor het reizen binnen de Europese Unie. De regelgeving in de verordening is uitsluitend van toepassing op paspoorten. Burgers zijn dus niet verplicht om hun vingerafdrukken af te geven wanneer zij een identiteitskaart aanvragen.

Gebruik verzamelde gegevens

Daarnaast stelde de Raad van State ook de vraag in hoeverre EU-lidstaten moeten garanderen dat verzamelde en opgeslagen gegevens van reisdocumenten niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden. Het Hof antwoordde dat de opslag of gebruik van deze gegevens buiten de EU-paspoortverordening vallen en lidstaten zodoende niet verplicht zijn om te garanderen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Door:

Jonneke Huijser en Lisanne Vis-Boer, Europa decentraal

Bron:

Arrest EU Hof 16 april, EUR-lex

Meer informatie:

Justitie, vrijheid en veiligheid, Europa decentraal
Verordening 2252/2004 (EU-paspoortverordening)
Nieuwsbericht, Ministerie van Buitenlandse Zaken