Geschatte waarde aanbestedingsmarkt EU € 450 miljard

23 januari 2017Aanbesteden

De Europese Commissie heeft op 19 december de jaarrapportage over 2015 uitgebracht met verschillende indicatoren die de ontwikkeling rondom aanbestedingen in de Europese Unie omschrijven. De geschatte waarde van de complete Europese aanbestedingen in 2015, die Europees zijn aangekondigd, hebben een gezamenlijke waarde van € 450 miljard. Dit is 6,9% hoger dan in 2014.

Opzet

In het rapport worden de aanbestedingsvolumes van alle Europese lidstaten over drie opeenvolgende jaren (2013 tot 2015) vergeleken. Op deze wijze wil de Commissie de evolutie van de aanbestedingsmarkt in kaart brengen. In het rapport zijn zowel Europese als nationale aanbestedingen meegenomen.

Opvallende indicatoren

De totale overheidsuitgaven in 2015 voor werken, leveringen en diensten was € 2015,3 miljard, een toename van 4.2 % ten opzichte van het jaar ervoor. Nagenoeg alle lidstaten hebben in 2015 meer uitgaven gedaan met betrekking tot aanbestedingen, op Cyprus en Kroatië na. 

Nederland

In Nederland is er in 2015, ten opzichte van het BNP, een hoger aantal opdrachten aangekondigd op Tenders Electronic Daily (TED) – het Europese platform om overheidsopdrachten op te publiceren. Dit neemt niet weg dat Nederland met 10,4% weinig opdrachten op TED publiceert vergeleken andere lidstaten. Enkel in Duitsland, Griekenland en Portugal worden nog minder opdrachten Europees gepubliceerd in verhouding tot het BNP. 

Tabellen

In het rapport zijn 19 tabellen opgenomen die relevante indicatoren weergeven over de Europese aanbestedingsmarkt.  Bijvoorbeeld de bovengenoemde tabellen met betrekking tot de totale overheidsuitgaven voor werken, leveringen en diensten en een overzicht van het percentuele aantal aangekondigde opdrachten op TED ten opzichte van het BNP. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen de uitgaven inclusief en exclusief uitgaven voor defensie en de NUTS-sectoren en een onderscheid in de grootte van de overheidsopdrachten. Zie voor een volledig overzicht het rapport.

Door:

Stijn Bijleveld, Europa decentraal

Bronnen:

Public Procurement Indicators 2015, DG GROW Europese Commissie

Meer informatie:

DG GROW, Europese Commissie
Aanbesteden, Europa decentraal