Goedkeuring EU licentie glyfosaat stap dichterbij

20 maart 2017Milieubeleid

Binnen de EU hoeft het bestrijdingsmiddel glyfosaat niet als kankerverwekkend geclassificeerd te worden. Dit concludeerde het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) op 15 maart op basis van hun onderzoeksresultaten. Er bestaat al langere tijd controverse over de gezondheidsrisico’s van glyfosaat. De Europese Commissie en de lidstaten buigen zich tussen nu en zes maanden over de vraag of de EU-licentie van glyfosaat met 15 jaar verlengd moet worden. Ook het Europees Parlement wordt gevraagd om een oordeel.

Schadelijk

De commissie voor risicobeoordeling (RAC) van ECHA stemde ermee in om de huidige geharmoniseerde classificatie van glyfosaat te behouden. Glyfosaat blijft geclassificeerd als giftig voor de natuur en leven in wateren met langdurige effecten, en bewezen zeer schadelijk voor ogen. Onderzoekers van de RAC stellen echter dat er geen bewijs is dat glyfosaat kankerverwekkend of giftig voor organen is.

Verlenging

De Europese Commissie ontvangt nog voor de zomer de officiële aanbevelingen van de ECHA. Deze worden vervolgens meegenomen in de beslissing of glyfosaat wordt goedgekeurd voor een periode langer dan de 18 maanden die in juni 2016 werden toegekend. De Commissie stuurt na ontvangst van die aanbevelingen van ECHA een voorstel naar de Raad en het Parlement. Voor het einde van 2017 moet de EU vervolgens definitief uitspraak doen. Aangezien individuele lidstaten moeten instemmen, kan deze beslissing ook worden beïnvloed door de verkiezingsuitslagen later dit jaar in Frankrijk en Duitsland.

Controverse

De bevindingen van ECHA komen overeen met de eerdere conclusies van de Europees Voedselveiligheid Autoriteit in november 2015. Wetenschappers van de  Wereldgezondheidsorganisatie daarentegen waarschuwden, eerder in 2015, voor de risico’s van glyfosaat. Er bestaat veel controverse over de schadelijkheid. Campagnevoerders van Greenpeace beschuldigden ECHA van belangenconflicten en het verbergen van bewijs.

Glyfosaat gebruik

Glyfosaat wordt vooral in de agrarische sector veel gebruikt, als werkzame stof in pesticiden. Europese boeren pleiten in grote mate voor hernieuwde goedkeuring van glyfosaat. Volgens hen is het essentieel voor het behoud van opbrengsten van gewassen. Glyfosaat is onder andere bekend van het middel RoundUp. Nationale politieke steun voor glyfosaat nam in de afgelopen maanden af, lidstaten zoals Portugal, Italië, Frankrijk en Zweden implementeerden verschillende soorten restricties voor het gebruik van de stof.

Nederlands beleid

Sinds 31 maart 2016 geldt in Nederland een verbod op het professioneel gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen, dus inclusief middelen op basis van de werkzame stof glyfosaat, op verharde oppervlakken buiten de landbouw. Per 1 november 2017 zal dit verbod ook voor de onverharde oppervlakken geldig worden. In de landbouw mag glyfosaat echter nog wel gebruikt worden, particulieren mogen glyfosaat eveneens nog gebruiken voor onkruidbestrijding. Het beperken van het gebruik van glyfosaat komt de waterkwaliteit ten goede.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies en Dieter Staat, Unie van Waterschappen (bureau Brussel)

Bronnen:

ECHA: Glyphosate does not cause cancer, nieuwsbericht ENDS Europe
Glyphosate not classified as a carcinogen by ECHA, nieuwsbericht European Chemicals Agency
Glyphosate wins a battle, but war still hinges on Paris and Berlin, nieuwsbericht Politico Europe
Europees Parlement wil verkoop glyfosaat beperken, nieuwsbericht Unie van Waterschappen

Meer informatie: 

Gewasbescherming, Europa decentraal
Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal