Green deal

De green deal is de kernprioriteit van de Commissie Von der Leyen en heeft als doel om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken. Dit moet op een eerlijke en sociale wijze gebeuren.

Veel van het voorgestelde beleid zal uiteindelijk op lokaal en regionaal niveau moeten worden uitgevoerd en impact hebben op de decentrale praktijk. Op deze pagina vindt u een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en verdiepende informatie. 

Achtergrond
Nieuwsbericht december 2019 De Europese Green Deal

Stand van zaken
Nieuwsbericht 2 juni 2020
Werkprogramma 2020 herzien: stand van zaken

Uitgelicht
Onderwerp Afval

Uiterlijk 5 juli moet de herziene kaderrichtlijn Afvalstoffen  (2018/851) in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd zijn.

Ter implementatie van de gewijzigde bepalingen van de Kaderrichtlijn afvalstoffen is een implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen opgesteld, welke op 1 juli 2020 in werking treed. 

Helpdesk

Heeft u vragen over de Green Deal en werkt u bij een gemeente, provincie, waterschap of de Rijksoverheid? Dan kunt u kosteloos gebruikmaken van onze helpdesk.

STEL UW VRAAG

Consultaties

Deadlines

Overzicht alle gepubliceerde Consultaties


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze nieuwsbrief De Europese SterBerichten

Meer Nieuws


Dossier Klimaat

Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken zijn er op verschillende niveaus afspraken gemaakt over klimaatmitigatie en adaptatie. 

Bekijk het hele dossier Klimaat


Dossier Milieu

Het milieubeleid van de Europese Unie is er op gericht het milieu te beschermen, te herstellen en te verbeteren.

Bekijk het hele dossier Milieu


Overige dossiers

De voorstellen uit de Green Deal hebben invloed op de thema’s aanbesteden en staatssteun.

➔ Bekijk het hele dossier Aanbesteden & Staatssteun


Achtergrond