Green Deals blijken van belang voor Groene groei

20 april 2015Staatssteun

Minister Kamp van Economische Zaken heeft een voortgangsrapportage over Green Deals van de periode 2011 tot 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de rapportage komt naar voren dat Green Deals tussen bedrijven en overheden belangrijk zijn voor het bereiken van groene groei. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen de gemeente Westland, LTO Nederland en Productschap Tuinbouw om een Biobased park op te richten.

Green Deals

Green Deals zijn duurzame afspraken die worden gemaakt tussen decentrale overheden, burgers, ondernemingen en het Rijk. Hiermee wordt de realisatie van duurzame projecten in Nederland gestimuleerd.

Samenwerkingsverbanden

Volgens minister Kamp beantwoordt de Green Deal-aanpak aan de groeiende behoefte van partijen in de samenleving om zelf projecten  te realiseren waarbij men een beroep kan doen op overheden. De Green Deals leiden vaak tot nieuwe samenwerkingsverbanden tussen overheden en bedrijven die ook in de toekomst voort kunnen bestaan.

De oogst

Van 2011 tot 2014 zijn er 176 Green Deals afgesloten en voor de komende jaren verwacht minister Kamp jaarlijks 20 Green Deals. Uit de rapportage blijkt dat er concrete resultaten worden bereikt zoals de realisatie van 15.000 laadpalen voor elektrische auto’s en een afname van het aantal belemmeringen met betrekking tot warmteprojecten.

Leermomenten

In de periode van 2011-2014 zijn er ook een aantal projecten minder succesvol geweest. Omdat de Green Deals vaak innovatieve projecten zijn, is de kans op tegenslagen  groot -. Sommige initiatieven kunnen niet of niet geheel gerealiseerd worden doordat bijvoorbeeld de financiering niet rondkomt, niet de juiste mensen betrokken zijn bij het project of het technisch onhaalbaar blijkt. Uit deze projecten wordt volgens minister Kamp lering getrokken voor de komende jaren.

Staatssteun- en aanbestedingsregels

Decentrale overheden dienen met het maken van Green Deals rekening te houden met de Europese staatssteun- en aanbestedingsregels. In het bijzonder moet er aandacht besteed worden aan de staatssteunregels voor de-minimis, milieu en klimaat, O&O&I, garanties en leningen.

Bron:

Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage, ministerie van Economische Zaken

Door:

Jonneke Huijser en Lisanne Vis-Boer, Europa decentraal

Meer informatie:

Green deals, Europa decentraal
Praktijkvraag: zijn Green Deals staatssteunproof?, Europa decentraal
Voortgangsrapportage, ministerie van Economische Zaken