Grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland krijgt financiële injectie

De Europese Commissie heeft 10 december 2015 het Interregprogramma van de Euregio Maas-Rijn goedgekeurd. Dit programma moet de grensoverschrijdende samenwerking in de grensregio’s van Nederland, België en Duitsland stimuleren. Het programma kan tot 140 miljoen euro financieren, waarvan 98 miljoen euro uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) komt.

Interreg A is een Europees programma dat zich richt op grensoverschrijdende samenwerking en het versterken van het economische, sociale en culturele potentieel van grensregio’s.

De partnerregio’s

De samenwerkingsentiteit Euregio Maas-Rijn (EMR) is in 1976 opgericht door de vijf partnerregio’s:

– Limburg in Nederland;
– Limburg, Luik en de Duitstalige gemeenschap in België;
– Aken in Duitsland.

Prioriteiten

Het Interregprogramma van de Euregio Maas-Rijn richt zich op vier prioriteiten:

– Investeren in innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen (34 % van de totale financiering);
– Ondernemerschap ondersteunen (21 %);
– Onderwijs en sociale inclusie bevorderen (20 %);
– Territoriale integratie versterken (19 %). Hieronder valt bijvoorbeeld het stimuleren van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Persbericht Euregio Maas-Rijn: nieuw grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma vandaag goedgekeurd, Europese Commissie