Grensprovincies openen eigen vertegenwoordiging in Noordrijn-Westfalen

9 mei 2016Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

De Nederlandse grensprovincies Gelderland, Overijssel en Limburg beschikken vanaf 1 mei 2016 over hun eigen vertegenwoordigers in Noordrijn-Westfalen. Zo wordt de samenwerking met de Duitse deelstaat verder versterkt. Bij het Nederlandse consulaat-generaal in Düsseldorf zullen de vertegenwoordigers samen met het Rijk de Nederlandse belangen behartigen.

Steunpunt Düsseldorf

Op 26 april jl. tekenden de Nederlandse consul-generaal Ton Lansink en de Commissarissen van de Koning van de drie grensprovincies hiertoe een overeenkomst. Deze unieke samenwerking tussen Rijk en Provincies onderschrijft het belang dat Nederland hecht aan grensoverschrijdende samenwerking met Noordrijn-Westfalen. Gelderland, Overijssel en Limburg zijn niet enkel economisch verbonden met de Duitse deelstaat, maar ook op beleidsgebieden zoals water, mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en milieu werken zij veel samen.

Intensieve samenwerking

Nederland en het aangrenzende Noordrijn-Westfalen lijken in veel aspecten op elkaar. Ze zijn o.a. elkaars belangrijkste handelspartners. De intensieve samenwerking reikt verder dan alleen handel, ook kwesties rondom verkeersinfrastructuur, veiligheid, migratie en crisisbeheersing vragen om een versterking van de banden.

Het doel van de samenwerking is om regelgeving, bevoegdheden en politieke culturen beter op elkaar af te stemmen zodat het gemakkelijker wordt voor grensbewoners om bijvoorbeeld in Duitsland te werken en leven. De drie provincies zullen samen optrekken in het vertegenwoordigen van de Nederlandse regionale belangen.

EUregio’s

Naast deze nieuwe vertegenwoordiging is een aantal EUregio’s en INTERREG Deutschland Nederland actief op gebied van het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking aan de Nederlandse oostgrens. In de databank van hun INTERREG V programma staan inmiddels meer dan 45 projecten geregistreerd. Al deze projecten dragen bij aan de prioriteiten van verhoogde grensoverschrijdende innovatiekracht en/of meer sociaal-cultureel en territoriale cohesie.

INTERREG Vlaanderen Nederland

Aan de Nederlandse zuidgrens werken de drie provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg intensief samen met Vlaanderen en vijf Vlaamse provincies. Binnen het INTERREG Vlaanderen-Nederland programma worden grensoverschrijdende projecten gesubsidieerd. De nadruk ligt hierbij op de thema’s innovatie, energie, milieu en arbeidsmobiliteit. Een lijst met projecten is hier te vinden.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bronnen:

Nieuwsbericht ‘Rijk en provincies in unieke diplomatieke samenwerking’, Provincie Limburg
Nieuwsbericht ‘Nederland versterkt aanwezigheid in Noordrijn-Westfalen’, Nederlands Consulaat-Generaal Düsseldorf, Duitsland

Meer informatie:

INTERREG Deutschland-Nederland
INTERREG Vlaanderen-Nederland
Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal