GROW your REGIOn: Clusters als DNA van slimme specialisatie

Regionale beleidsmakers en vertegenwoordigers van de Europese instellingen, bedrijven en clusters hebben op 27 en 28 april tijdens de GROW your REGIOn conferentie in Brussel gebrainstormd over oplossingen die moeten leiden tot meer economische groei. Regio’s moeten laten zien dat hun slimme specialisatie strategieën bijdragen aan economische ontwikkeling.

De sleutel tot succes is innovatie. Het accent lag op clusters, vertrouwen en samenwerking over de grenzen heen.

Gezamenlijke inspanning

De interactieve conferentie was een gezamenlijk initiatief van het directoraat-generaal  voor de interne markt, industrie, ondernemerschap en het MKB (DG Growth) en het directoraat-generaal regionaal en stedelijk beleid (DG Regio). De twee DG’s werken nauw samen als het gaat over clusters, industriebeleid en slimme specialisatie.

Clusters als drijvende kracht

“Clusters zorgen voor de kennis die nodig is om slimme specialisatie tot een succes te maken”, zei Walter Deffaa, directeur-generaal van DG Regio. Zijn collega Daniel Calleja van DG Growth ziet clusters als de drijvende kracht voor nieuwe economische groei. Uit cijfers blijkt dat clusters 39% van alle Europese banen vertegenwoordigen. In de EU zijn ongeveer 2000 clusters actief.

Belang van informele contacten

Het evenement was opgebouwd rond voorbeelden uit de regio’s Rhône-Alpes (Frankrijk), Beieren (Duitsland), Veneto (Italië) en de Griekse clusterorganisatie Corallia. Uit de verhalen bleek hoe waardevol informele contacten kunnen zijn bij het uitbouwen van een succesvol cluster.

Vanguard: smart specialisation

In de verhalen werd ook het Vanguard netwerk enkele keren vermeld. Vanguard is een politiek initiatief, dat via interregionale samenwerking van 28 regio’s, met hun slimme specialisaties en clusters, een bijdrage levert aan vernieuwing van de maakindustrie.

Interactive conferentie

De deelnemers aan GROW your REGIOn, met vertegenwoordigers van diverse Nederlandse provincies, hadden de kans om ervaringen over clusters met elkaar te delen en mogelijke nieuwe partners te leren kennen. Er waren groepsgesprekken rond diverse thema’s, zoals bv. de kringloopeconomie en agrofood.

Daarbij ging het vaak over het opbouwen van vertrouwen, toegevoegde waarde, het belang van de juiste mensen met elkaar te verbinden en de noodzaak om samen te werken aan een duidelijk einddoel.

Slimme specialisatiestrategieën

Op de tweede dag van de conferentie ging het onder meer over de implementatie van de slimme specialisatiestrategieën. De Europese Commissie werd opgeroepen om meer inspanningen te doen bij de uitvoering van de strategische plannen en beter in te spelen op de behoefte van bedrijven. Een politiek engagement, zoals het Vanguard Initiatief, kan helpen, maar er zijn meer concrete acties nodig om clusters en bedrijven perspectief te bieden. Daarbij speelt ook financiering een rol.

DNA

Mikel Landabaso, kabinetschef van eurocommissaris Corinna Creţu (regionaal beleid), benadrukte dat “clusters het DNA zijn van slimme specialisatie”. Hij riep de Management Autoriteiten op om meer risico’s te nemen en middelen te investeren in andere regio’s, een mogelijkheid die EFRO biedt.

De uitkomsten van de conferentie worden meegenomen in een nieuw clusterbeleid en publicaties rond dat thema.

Door:

Bert Schampers, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Website GROW your REGIOn conferentie, Europese Commissie
Trendrapport over clusters, Europese Commissie
Website, Vanguard Initiative