Handleiding om dieren en ecosystemen te beschermen tijdens het aanleggen van energie-infrastructuur

24 september 2018Klimaat Milieu

Op 19 september organiseerde het Comité van de Regio’s een bijeenkomst om de gids “Energy transmission infrastructure and EU-nature legislation” van de Europese Commissie toe te lichten.

Klimaat- en energiedoelstellingen

In oktober 2014 hebben de EU-lidstaten nieuwe klimaat- en energiedoelstellingen vastgelegd voor 2030 die voortbouwen op het bestaande 2020 pakket: het 2030 klimaat- en energiekader. Om deze doelen te halen is het essentieel dat de energietransmissie en opslagfaciliteiten worden gemoderniseerd. De energie infrastructuur draagt hieraan bij.

Energie-infrastructuur & Natuurrichtlijnen

Bij alle ontwikkelactiviteiten moet de aanleg van de energie-infrastructuur in lijn zijn met het klimaat- en energiebeleid van de Europese Unie inclusief de EU-Vogel en Habitatrichtlijnen die erop gericht zijn Europa’s meest bedreigde en kwetsbare dieren en natuurgebieden te beschermen.

De gids die door de Europese Commissie is uitgegeven geeft een handleiding hoe de energie-infrastructuur kan worden gemoderniseerd terwijl het project tevens voldoet aan de natuurrichtlijnen. De gids heeft specifiek aandacht voor de correcte toepassing van de assessment en toestemmingsprocedure voor beschermde gebieden van het Natura 2000 netwerk.

Voor wie

De gids is bedoeld voor projectontwikkelaars, transmissiesysteem operators en autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het geven van toestemming van energietransmissie plannen en projecten.

Maar kan ook worden gebruikt door assessment consultants, Natura2000 gebied beheerders en non-gouvermentele organisaties. De gids kunt u hier vinden.

Door:

Lennart de Wit, Huis van de Nederlandse Provincies