Handreiking publiek-publieke samenwerking in het aanbestedingsrecht

22 juni 2015Aanbesteden

Gemeenten werken steeds meer samen. Het aantal samenwerkingsverbanden neemt toe door de decentralisaties in het sociale domein. Een lastig punt is het aanbestedingsrecht. Daarvoor is nu door de VNG een handreiking uitgebracht.

Omdat het in de praktijk vaak als ingewikkelde materie wordt ervaren, heeft de VNG deze handreiking opgesteld met daarin een overzicht van de mogelijkheden tot samenwerking binnen het (Europese) aanbestedingsrechtelijke kader. Behalve uitleg over de juridische voorwaarden, bevat deze handreiking veel praktijkvoorbeelden. U kunt de handreiking hier vinden.

Europa decentraal

Europa decentraal heeft bij de totstandkoming van deze handreiking in de klankbordgroep plaatsgenomen en input geleverd. Ook op onze website kunt u in het dossier aanbestedingen meer lezen over het Europese aanbestedingsrecht en meer specifiek over het onderwerp publieke samenwerking. Mocht u hierover nog specifieke vragen hebben, dan kunt u uw vraag altijd in onze helpdesk stellen.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Meer informatie:

Handreiking publiek-publieke samenwerking, VNG
Samenwerking, Europa decentraal