Hergebruik van afvalwater onderwerp van eerste Europese innovatiedeal

18 april 2017Milieu

Op vrijdag 7 april heeft de Europese Commissie in samenwerking met 10 partners, waaronder nationale en regionale overheden, universiteiten en kennisinstellingen, de eerste EU innovatiedeal ondertekend. Hiermee worden concrete stappen gezet in de aanpak van barrières in wet- of regelgeving voor innovatie. Het onderwerp van deze eerste deal is afvalwaterhergebruik voor irrigatie met gebruik van anaerobe membraantechnologie.

EU-Wetgevingsvoorstel minimumeisen waterhergebruik

Deze eerste Innovation Deal op het gebied van water helpt de Commissie in de ambities voor een circulaire economie. Op dit moment werkt de Commissie aan een wetgevingsvoorstel voor minimumeisen voor afvalwaterhergebruik voor irrigatie en grondwateraanvulling. De publicatie van dit voorstel is voorzien voor het einde van dit jaar. De Europese Commissie wil deze Innovation Deal aangrijpen om de praktijk en mogelijkheden van afvalwaterhergebruik meer onder de aandacht te brengen en om scepsis over risico’s weg te nemen. Daarnaast wordt de innovatiedeal ingezet om knelpunten in kaart te brengen die worden veroorzaakt door een gebrek aan gezamenlijke EU standaarden en een ongelijk Europees speelveld voor agrarische producten die worden geproduceerd met irrigatie van gezuiverd stedelijk afvalwater. Afvalwater wordt in zuidelijke EU lidstaten reeds op grote schaal hergebruikt voor irrigatie. De Zuid-Europese landbouwsector heeft echter aangegeven dat hun producten geproduceerd met irrigatie van afvalwater elders in Europa worden gewantrouwd door consumentenorganisaties en supermarkten. Met de introductie van Europese minimumeisen hopen zij dat hier een einde aan kan worden gemaakt.

Partners

Aan deze innovatiedeal nemen 10 partners uit Spanje, Portugal, Malta en Frankrijk deel. Het Europese Innovatie Partnerschap (EIP) water zal over de voortgang van de Innovation Deal worden geïnformeerd. De Zuid-Hollandse provinciebestuurder Rick Janssen en dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel en vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen Hein Pieper, zijn lid van de stuurgroep van het EIP Water. Hein Pieper vertegenwoordigt in de stuurgroep de Unie van Waterschappen, Vewin en het ministerie van IenM.

Investeringen

Deze Innovation Deal over waterhergebruik wordt ondersteund door Eurocommissarissen Vella (Milieu)  en Moedas (Onderzoek en Innovatie). Nieuwe membranen voor afvalwaterzuivering zijn nog zeer kostbaar en vooral in Zuid-Europa is er niet altijd voldoende geld beschikbaar voor dergelijke investeringen. In de Innovation Deal wordt daarom gezocht naar technieken voor kostenreductie in combinatie met verbeterde zuivering. De bevindingen en uitkomsten van de Innovation Deal moeten uiteindelijk een basis vormen voor investeringsbeslissingen en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Innovation Deal

In 2016 kondigde de Europese Commissie een nieuw instrument aan om innovatiebarrières weg te nemen, de Innovation Deal. Het instrument is gebaseerd op de Nederlandse Green Deals. De Innovation Deals maken onderdeel uit van het actieplan voor circulaire economie van de Commissie. Met de ondertekening van deze eerste innovatiedeal komt de Commissie de belofte na om innovators te helpen bij het overkomen van knelpunten en het toewerken naar betere regelgeving.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies en Dieter Staat, Bureau Brussel Unie van Waterschappen

Bron:

Nieuwsbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Innovation Deals, Europese Commissie
Green Deals, Rijksoverheid
Nieuwsbericht, Huis van de Nederlandse Provincies