High Level Group reageert op opinies REFIT-Platform

Eind januari is de High Level Group van de Europese Commissie samengekomen om onder andere de REFIT opinies en de toekomst van ESI (structuurfondsen) te bespreken. De uitkomsten hiervan kunnen belangrijk zijn voor decentrale overheden die in aanmerking komen voor fondsen uit het Cohesiebeleid.

High Level Group

De ‘High Level Group on Monitoring Simplification for Beneficiaries of the European Structural and Investment Funds’ is in juli 2015 opgezet door de Europese Commissie. De High Level Group bestaat uit een groep van experts die de Commissie adviseert omtrent het verminderen van administratieve lasten met betrekking tot ESI fondsen. Deze groep zal in juli 2017 haar definitieve rapport uitbrengen. Naast de REFIT opinies, heeft de High Level Group zich in het verleden ook uitgesproken over onderwerpen zoals;

Opinies REFIT-Platform

In september 2016 heeft het REFIT-platform in totaal vijf opinies uitgebracht aan de Commissie. Twee van deze opinies binnen het dossier Regionaal Beleid hebben betrekking op wetgeving omtrent EFRO en ESF fondsen. Omdat de Commissie zich al bezig hield met de fondsen via de High Level Group, zijn de opinies hier naartoe gestuurd. Het gaat om de volgende opinies:

Reactie High Level Group

Eind januari kwam de High Level Group samen om onder andere de eerdergenoemde opinies te bespreken. Over het algemeen is de groep het eens met de opinies van het REFIT-Platform. Echter stelt de groep wel dat grote veranderingen in de wetgeving omtrent EFRO en ESF vermeden moeten worden. Kleine wijzigingen om de regels te verduidelijken of te versimpelen moeten zo snel mogelijk geïmplementeerd worden.

De High Level Group doet ook enkele specifieke aanbevelingen. Bijvoorbeeld dat de Commissie midden –en kleinbedrijven (MKB) meer mogelijkheden zou moeten bieden om aanspraak te maken op een combinatie van verschillende structuurfondsen. Daarnaast suggereert de High Level Group dat de Commissie de lidstaten zou moeten motiveren om ondernemerschap te stimuleren. Een methode die hiervoor genoemd wordt is de implementatie van de Small Business Act op nationaal en regionaal niveau.

Vervolgstappen

De opinies van het REFIT-Platform over regionaal beleid zullen mee worden genomen in het definitieve advies van de High Level Group dat in juli 2017 wordt opgestuurd naar de Commissie. Deze zal de adviezen vervolgens beoordelen en wellicht meenemen in het besluitproces.

Door:

Pierre Kas en David Schutrups, Europa decentraal

Bronnen:

High Level Group, Europese Commissie
Reply of the High Level Group to the opinions forwarded by the REFIT platform