Hoe bereidt Nederland zich voor op de Brexit?

9 april 2018Brexit

Met minder dan een jaar te gaan tot de Brexit zijn zowel de overheid als het bedrijfsleven zichtbaar bezig met de gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK). Vorige week hebben verschillende ministeries brieven verstuurd naar de Tweede Kamer om ze in te lichten over de getroffen voorbereidingen. Ook het bedrijfsleven – ondersteund door de overheid – zit niet stil. Vorige week organiseerde de Netherlands British Chamber of Commerce (NBCC) een Brexit-bijeenkomst om de stand van zaken te bespreken.

Voorbereiding van de Rijksoverheid

De ministeries van Landbouw en Buitenlandse zaken hebben vorige week Kamerbrieven verstuurd waarin ze een toelichting geven over de voorbereidingen op de Brexit. Deze brieven worden hieronder kort samengevat.

 Kamerbrief Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In deze Kamerbrief gaat het ministerie in op de impact van de Brexit op de land- en tuinbouw en visserijsector. Van de gehele export van Nederlandse agrarische goederen gaat namelijk 9,6% naar het VK. Non-tarifaire handelsbelemmeringen zouden de export kunnen hinderen. Denk hierbij aan verschillende standaarden in het VK met betrekking tot voedselveiligheid. De Nederlandse visserijsector is nauw vervlochten met het VK. Nederlandse kotters vissen bijvoorbeeld in Britse wateren en Britse kotters gebruiken ook de Nederlandse visafslag. Het ministerie ondersteunt bedrijven en hamert op gedegen voorbereidingen, zeker gezien de onzekerheid van de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen. Het kabinet verwijst onder andere naar een KPMG-rapport over mogelijke handelsbelemmeringen waar Europa decentraal al eerder over heeft bericht.

Kamerbrief Buitenlandse zaken

In deze Kamerbrief wordt gereageerd op een aantal Kamervragen over de impact van de Brexit op de Rotterdamse haven. Het ministerie geeft aan dat het nauw samenwerkt met de haven en brancheorganisaties, maar dat het bedrijfsleven zelf verantwoordelijk is voor de voorbereidingen voor de Brexit. Desalniettemin doet de overheid veel aan voorlichting voor bedrijven, aldus het ministerie. Deze Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van een interview met de president-directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf in Trouw.

Een overzicht van Kamerbrieven over de gevolgen van Brexit voor Nederland vindt u hier.

Voorbereiding van het bedrijfsleven

Het bedrijfsleven bereidt zich voor op de Brexit door middel van bijeenkomsten en impactrapporten.

NBCC-event 29 maart 2018

Op 29 maart 2018, één jaar voor de Brexit, werd er een bijeenkomst georganiseerd door de NBCC waar onder andere minister Sigrid Kaag en VNO-NCW voorzitter Hans de Boer een toespraak hielden. Na de toespraak van Kaag, minister voor Buitenlandse handel, werd de Brexit Impact Scan gelanceerd: een online instrument waarmee bedrijven kunnen inschatten hoe de Brexit hen zal raken. De boodschap die de verschillende sprekers op de bijeenkomst probeerden over te brengen is als volgt samen te vatten: “Prepare for the worst, hope for the best”.

Impactrapporten

Verschillende organisaties (KPMG, ING en CBI) hebben een rapport gemaakt waarin ze inschatten wat de impact van de Brexit zal zijn. Europa decentraal heeft eerder een nadere beschouwing over deze rapporten gemaakt.

Voorbereiding decentrale overheden

Niet alleen het bedrijfsleven zal gevolgen ondervinden van de aanstaande Brexit. Ook  decentrale overheden dienen er rekening mee te houden dat ook zij mogelijk gevolgen kunnen ondervinden. Doordat het VK een derde land zal worden zullen onderlinge contacten, samenwerkingsverbanden en (economische) relaties veranderen. De impact van de Brexit kan bovendien zich manifesteren op onverwachte terreinen, zie bijvoorbeeld het praktijkvoorbeeld van gemeentelijk dataopslag en de AVG na de Brexit. De bijdrage van het VK aan het EU-budget zal ook verdwijnen. Dit kan gevolgen hebben voor de toekomstige budgetten van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF).

De Rijksoverheid wil ook decentrale overheden informeren over de Brexit en heeft hiervoor het Brexit-loket voor decentrale overheden ingesteld. Met het Brexit-loket worden de actualiteiten omtrent het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie onder de aandacht gebracht en kunnen medewerkers van decentrale overheden kosteloos hun vragen stellen bij de helpdesk van Europa decentraal.

Door:

Fabian Wondergem, Europa decentraal

Bron:

Kamerbrief over de gevolgen van Brexit, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Beantwoording Kamervragen over voorbereiden Rotterdamse haven op Brexit, Ministerie van Buitenlandse Zaken
NBCC Brexit Forum 29 maart 2018,  the Netherlands British Chamber of Commerce

Meer informatie:

Brexit-loket, Europa decentraal
1 jaar voor de Brexit, Europa decentraal
Kansen en risico’s voor de regionale en lokale economie: Brexit-rapporten nader beschouwd, Europa decentraal
Praktijkvraag: Dataopslag in het Verenigd Koninkrijk, hoe zit dat met de AVG na de Brexit? Europa decentraal
Praktijkvraag: Kan de Britse nationaliteit worden aangenomen zonder de Nederlandse te verliezen, Europa decentraal
Kamerbrief over de gevolgen van de Brexit voor Defensie, Ministerie van Defensie