Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Hoe kunnen regio’s en steden braindrain tegengaan?

3 december 2018

Braindrain is een probleem dat regio’s in heel Europa treft. Lokale en regionale overheden moeten rechtstreeks omgaan met de sociaaleconomische gevolgen van het verlies van getalenteerde mensen. Een nieuw onderzoek dat dinsdag tijdens een bijeenkomst van de SEDEC-commissie, van het Europees Comité van de Regio’s, is gepresenteerd, biedt inzicht in manieren waarop regio’s hun aantrekkelijkheid kunnen vergroten om jonge, bekwame mensen te behouden of terug te halen.

SEDEC

De SEDEC-commissie van het Europees Comité van de Regio’s is de commissie die zich bezighoudt met sociaal beleid, onderwijs, werkgelegenheid, onderzoek en cultuur.

Studie

De studie werd uitgevoerd in opdracht van de SEDEC-voorzitter José Ignacio Ceniceros (ES / EVP). “We mogen een Europa met eerste en tweede klasse regio’s en burgers niet toestaan. Veel van de belangrijkste domeinen om de oorzaken van braindrain aan te pakken, zoals onderwijs, werkgelegenheid, sociaal beleid en onderzoek, vallen binnen de werkingssfeer van de SEDEC-commissie. We hebben er bij verschillende gelegenheden op aangedrongen dat het cohesiebeleid van de EU specifieke maatregelen zou bevatten voor regio’s die te kampen hebben met demografische uitdagingen, deze studie onderzoekt op welke manieren plaatselijke of regionale autoriteiten braindrain kunnen voorkomen of verminderen of reageren op de negatieve effecten ervan”, aldus SEDEC-voorzitter José Ignacio Ceniceros.

De studie presenteert 30 succesvolle initiatieven van lokale en regionale overheden in 22 lidstaten en suggereert dat regio’s en steden:

  • Beter identificeren van de behoeften van talent, bijvoorbeeld door het gesprek met jongeren aan te gaan
  • Verbeter de coördinatie met relevante spelers die profiteren van de aanwezigheid van talent in het gebied
  • Identificeer en ondersteun belangrijke factoren voor het behouden en aantrekken van talent
  • Stimuleer het aantrekken van internationaal talent
  • Verwijder de structurele belemmeringen voor het aantrekken van internationaal talent
  • Werk samen met andere autoriteiten die voor dezelfde uitdagingen staan wat betreft hooggekwalificeerde werknemers

Markku Markkula (FI / EVP), eerste vicevoorzitter van het CvdR, merkte op dat zelfs de meer welvarende regio’s van Europa lijden aan braindrain, die vaak gericht zijn op de beste universiteiten in de Verenigde Staten. Hij verwees naar het belang van interregionale samenwerking en het delen van beste praktijken om “de aantrekkelijkheid van lokale economieën te verbeteren en op deze manier jonge mensen terug te brengen om ondernemingen op te zetten en lokale onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen”.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

How can regions and cities tackle brain drain?, nieuwsbericht Europees Comité van de Regio’s

X