Hoe uw organisatie nog beter maatschappelijk verantwoord kan inkopen

5 november 2018Aanbesteden Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord inkopen en duurzaam aanbesteden zijn van groot belang voor het halen van klimaat- en milieuafspraken. Een onderzoek van Natuur & Milieu laat zien welke stappen hier nog in te maken zijn. Ook is er een nieuwe MVI-criteriatool gelanceerd die hierbij kan helpen.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) houdt in dat bij het inkopen en aanbesteden rekening wordt gehouden met het effect op sociale aspecten en het milieu. In 2016 zijn doelstellingen hiervoor vastgelegd in het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, dat door een groot aantal overheidsorganen, gemeenten, provincies en waterschappen is ondertekend. Een van de MVI-thema’s is milieuvriendelijk inkopen. Hierbij wordt gelet op milieuvriendelijke productie, de levensduur van een product en de herbruikbaarheid. De Rijksoverheid heeft sinds 1 november een nieuwe MVI-criteriatool opgesteld waarin onder andere minimumeisen en gunningscriteria staan voor het inkopen van producten die een groot effect hebben op het milieu en op sociale aspecten. U kunt met deze tool kiezen uit drie ambitieniveaus en een overzicht maken van criteria die u kunt gebruiken in uw aanbestedingsdocumenten.

Bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot

Het belang van maatschappelijk verantwoord en milieuvriendelijk inkopen wordt duidelijk door de voorlopige schattingen van het Europees Milieuagentschap. Zij stellen dat de uitstoot van CO2 in de Europese Unie tussen 2016 en 2017 met 0,6% gestegen is. Met deze trend zou de EU nog wel haar doelstellingen voor de vermindering van CO2-uitstoot voor 2020 halen, maar worden de doelstellingen voor 2030 en van het Parijsakkoord niet gehaald. Overheidsorganisaties kunnen bijdragen aan de milieudoelstellingen door milieuvriendelijk in te kopen.

Duurzaam vervoer

Vervoersmiddelen die werken op benzine of diesel vormen een grote bron van CO2-uitstoot. Bij hybride of elektrische vervoersmiddelen ligt deze uitstoot een stuk lager of de vervoersmiddelen zijn zelfs emissievrij. Door vervoersmiddelen duurzaam in te kopen kunnen overheidsorganisaties bijdragen aan de vermindering van CO2 en dus het tegengaan van klimaatverandering. De nieuwe MVI-criteriatool bevat een onderdeel over transport, wat goed van pas kan komen als u vervoer duurzamer wil inkopen.

Praktijkvoorbeelden
Een voorbeeld van een organisatie die zijn vervoersmiddelen milieuvriendelijk inkoopt is de Dienst Justitiële Inrichtingen. Vanaf 2020 gaat de DJI alleen nog maar emissievrije vervoersmiddelen inkopen. De gemeente Ameland en de gemeente Utrecht zijn ook vooruitstrevend op milieugebied. Zij stellen ambitieuze duurzaamheidscriteria in hun aanbestedingen rondom vervoer. Dit blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu naar de inkoop van duurzame vervoersmiddelen door gemeenten. Deze stichting constateert vaak dat er onder gemeenten veel ambitie is om duurzame voertuigen in te kopen. In de praktijk worden de duurzaamheidscriteria echter vaak onvoldoende vertaald in de aanbestedingsdocumenten.

Ook de provincie Zeeland zet zich in voor duurzaam vervoer. Haar streven is dat in 2040 alle mobiliteit in de provincie volledig emissievrij is. Zo heeft de provincie bijvoorbeeld plannen gemaakt om vanaf 2015 emissievrij openbaar vervoer te realiseren en het aantal laadpunten voor elektrische auto’s te vergroten.

Bron:

Increase in EU greenhouse gas emissions hampers progress towards 2030 targets, Europees Milieuagentschap

Door:

Sharon Smedes en Marieke Merkus, Europa decentraal

Meer informatie:

Aanbestedingen, Europa decentraal
Duurzaam aanbesteden, Europa decentraal
Milieucriteria, Europa decentraal
Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020, Rijksoverheid
MVI criteriatool, Rijksoverheid