Hof van Justitie scherpt staatssteunregels aan

Overheden kunnen via mededelingen aangaande staatsmiddelen de markt beïnvloeden en daarmee in strijd zijn met de staatssteunregels. Dit blijkt uit het oordeel van het Hof van Justitie in de zaak van de Europese Commissie tegen Frankrijk en France Télécom. De uitspraak is bijzonder omdat het Hof van Justitie overheidsingrijpen in de markt met deze uitspraak breder uitlegt dan het beschikbaar stellen van staatsmiddelen.

Gevolgen uitspraak

Uitspraken over financiële steun waarmee de markt wordt beïnvloedt zijn strijdig met de staatssteunregels, aldus het Hof van Justitie. Voor decentrale overheden kan dit tot gevolg hebben dat mededelingen over financiering van staatsbedrijven als staatssteun kunnen worden aangemerkt.

France Télécom

In december 2001 verkeerde France Télécom in financieel zwaar weer. De aandelen daalden in waarde en daaropvolgend werd de kredietstatus van het staatsbedrijf verlaagd. De Franse minister van economische zaken deelde in juli 2002 publiekelijk mede het staatsbedrijf – indien nodig – financieel bij te staan. Investeringsmaatschappijen speelden in op de uitspraak van de minister met als gevolg dat de aandeelprijs van France Télécom steeg en de kredietstatus niet verder werd verlaagd. Eind december 2002 bood Frankrijk het staatsbedrijf een lening aan ter waarde van 9 miljard euro.

Beschikking Europese Commissie

Medio augustus 2004 concludeerde de Commissie dat Frankrijk staatssteun had verleend aan France Télécom. Volgens de staatssteunregels zijn interventies van een lidstaat geen steun mits het volgens een particuliere investeerder handelt – het zogenoemde MEIP-principe. Hoewel het voorstel op zich niet als staatssteun kan worden aangemerkt, heeft de mededeling van de Franse minister wel de markt beïnvloed waardoor Frankrijk niet meer als particuliere investeerder kan worden aangemerkt. Hierdoor is het volgens de Commissie in strijd geweest met de staatssteunregels.

Uitspraak Gerecht EU

Het Gerecht oordeelde dat door de mededeling France Télécom was bevoordeeld. De Commissie heeft echter niet voldoende bewijs aangevoerd waaruit bleek dat er een transactie van staatsmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierdoor was er volgens het Gerecht geen sprake van staatssteun.

Uitspraak Hof van Justitie EU

Volgens het Hof is het niet noodzakelijk om een verband vast te stellen tussen de mededeling en de daaropvolgende aangeboden lening. Ondanks dat de lening waarop de Franse Minister speculeerde nooit is voltrokken, oordeelt het Hof toch dat Frankrijk de staatssteunregels heeft geschonden. Frankrijk heeft het staatsbedrijf bevoordeeld door zich bereid te verklaren een toekomstige lening te verstrekken aan een onderneming die leek te verkeren in financiële moeilijkheden.

Bron:

Commission welcomes Court judgment on French State intervention in France Télécom, persbericht Europese Commissie, 19 maart 2013

Door:

Maarten Aalbers en Ronald Heuts, Europa decentraal

Meer informatie:

Staatssteun