Een hoofdrol voor plastic op de EU Circular Economy Stakeholder Conference

12 maart 2018Milieu

Op 20 en 21 februari 2018 vond de tweede ‘Circular Economy Stakeholder Conference’ plaats in Brussel. Op deze conferentie zijn de Europese ontwikkelingen op het gebied van de circulaire economie besproken. Hierbij werd voornamelijk aandacht besteed aan de EU kunststoffenstrategie.

EU Circular Economy Stakeholder Platform

De conferentie vond plaats in het kader van het EU Circular Economy Stakeholder Platform. Dit platform is in 2017 opgericht door de Europese Commissie en het Europees Economisch en Sociaal Comité. Het doel van het platform is om belanghebbenden die actief zijn in de circulaire economie in Europa bijeen te brengen. De belanghebbenden kunnen op het platform oplossingen delen en samenwerken om specifieke uitdagingen aan te gaan. Daarbij pleit het platform voor de circulaire economie op nationaal, regionaal en lokaal niveau en ondersteunt in de uitvoering hiervan.

Openingsspeech van Frans Timmermans

De conferentie werd geopend door eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. In zijn speech benadrukte hij dat samenwerking en dialoog fundamenteel zijn voor het slagen van de transitie naar een circulaire economie. Ook moeten alle kunststofverpakkingen op een economische rendabele manier herbruikbaar of recyclebaar zijn per 2030. Dit zal waarschijnlijk betekenen dat sommige vormen van kunststof niet meer op de markt kunnen blijven omdat het recyclen hiervan niet meer economisch rendabel zal zijn.

Strategie voor kunststoffen

Op 16 januari 2018 publiceerde de Commissie een strategie voor kunststoffen in een circulaire economie. Het uiteindelijke doel van de strategie is volgens Eurocommissaris en vicepresident Katainen om een interne markt te creëren voor kunststofafval. De Commissie zal later in 2018, afhankelijk van de vereisten inzake betere regelgeving, een voorstel voor kunststoffen voor eenmalig gebruik indienen. Volgens Timmermans poogt de Commissie dit voorstel eind mei 2018 te presenteren.

Richtlijn verpakkingsafval en afvalpakket

Verder is er door het Europees Parlement en de Raad van Ministers overeenstemming bereikt over de herziening van de richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval uit 1994. Deze richtlijn maakt deel uit van het EU-afvalpakket waarover in december 2017 een voorlopig akkoord is gesloten in de triloog. Inmiddels hebben de EU-ambassadeurs van de lidstaten en de Milieucommissie van het Europees Parlement (ENVI) ingestemd met dit voorlopige akkoord. De volgende stap is dat het akkoord wordt aangenomen in de plenaire vergadering van het Parlement. Vervolgens zal de Raad ook nog moeten instemmen met de wijzigingsvoorstellen.

Rol voor decentrale overheden bij de EU kunststoffenstrategie

Decentrale overheden spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de kunststoffenstrategie van de Commissie. Deze strategie heeft dus invloed op het beleid van decentrale overheden. Met name gemeenten dienen rekening te houden met deze nieuwe streefdoelen en minimumvereisten in bijvoorbeeld hun afvalbeleid. Decentrale overheden zouden ook bij het circulair inkopen rekening met de kunststoffenstrategie kunnen houden

Door:

Mirthe Mulders en Jos Pees, Europa decentraal

Bron:

Circular Economy Stakeholder Conference on 20/21 February: Delivering on the Circular Economy – What’s next?, European Circular Economy Stakeholder Platform

Meer informatie:

Circulaire economie, Europa decentraal
Wat houdt het EU actieplan voor circulaire economie in?, praktijkvraag Europa decentraal
Europese commissie wil dat alle plastic verpakkingen in 2030 recyclebaar zijn, nieuwsbericht Europa decentraal
Circulaire economie stakeholder conferentie, nieuwsbericht Europa decentraal