Horizon 2020 van start met 15 miljard euro

13 december 2013

Op woensdag 11 december deed de Europese Commissie haar eerste oproep voor het indienen van nieuwe projectvoorstellen voor Horizon 2020, het programma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie ter waarde van 80 miljard euro. In de eerste twee jaar wordt meer dan 15 miljard aan financiering toegekend, om de Europese kenniseconomie te stimuleren.

In 2014/2015 krijgen twaalf gebieden binnen Horizon 2020 speciale aandacht, waaronder gepersonaliseerde zorg, digitale veiligheid en slimme steden. Het is voor het eerst dat de Commissie financieringsprioriteiten vaststelt voor de komende twee jaar. Hierdoor hebben onderzoekers en ondernemingen meer zekerheid dan ooit over de richting die het onderzoeksbeleid van de EU uitgaat. Voor de meeste oproepen voor de begroting voor 2014 kunnen vanaf vandaag al voorstellen worden ingediend, in de loop van volgend jaar zullen er meer volgen. De financiering voor nieuwe projecten in 2014 alleen al bedraagt zo’n 7,8 miljard euro, en is vooral gericht op de drie kernpunten van Horizon 2020:

Wetenschap op topniveau: ongeveer 3 miljard euro, waaronder 1,7 miljard aan subsidie van de Europese Onderzoeksraad voor topwetenschappers en 800 miljoen voor Marie Skłodowska-Curie-beurzen voor jonge onderzoekers;
Industrieel leiderschap: er wordt 1,8 miljard besteed aan steun voor Europa’s industriële leiderschap op gebieden als ICT, nanotechnologieën, geavanceerde productie, robotica, biotechnologieën en ruimtevaart;
Maatschappelijke uitdagingen: 2,8 miljard wordt gebruikt voor innovatieve projecten voor de zeven maatschappelijke uitdagingen in Horizon 2020: gezondheid; landbouw-, maritieme en bioeconomie; energie; transport; klimaatactie, milieu, efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen; reflexieve samenlevingen; en veiligheid.

Horizon 2020 is het grootste kaderprogramma voor onderzoek en innovatie ooit, met een zevenjarig budget van bijna 80 miljard euro. Het grootste deel van de EU-onderzoeksfinanciering wordt toegekend op basis van vergelijkende oproepen tot het indienen van nieuwe voorstellen, maar het budget voor Horizon omvat ook financiering voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, de interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie; het Europees Instituut voor innovatie en technologie en onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van het Euratom-Verdrag. Afzonderlijke oproepen worden gedaan voor specifieke partnerschappen met het bedrijfsleven en met lidstaten. In 2014 bedraagt de totale EU-onderzoeksbegroting, inclusief deze financieringen en administratieve kosten, rond de 9,3 miljard euro. In 2015 loopt dit op tot 9,9 miljard.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Europese Commissie, ‘Horizon 2020 launched with €15 billion over first two years’, 11-12-2013

Meer informatie:

Horizon 2020
Portaal voor deelnemers
Aandachtsgebieden Horizon 2020
Europese Onderzoeksraad
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek
Europees Instituut voor innovatie en technologie
Euratom-Verdrag