Hulp voor decentrale overheden bij aanpak radicalisering

Interculturele en interreligieuze dialoog op lokaal niveau moet aangemoedigd worden. Dat stelt het Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten van de Raad van Europa. Om regionale overheden hierbij te helpen, kondigde zij de presentatie aan van een toolkit met handvatten voor de aanpak van radicalisering.

Resolutie

Van 22 tot en met 24 maart 2016 was de 30ste sessie van het Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten in Europa, kortweg het Congres, van de Raad van Europa. Tijdens deze sessie onderstreepten de leden van het Congres het belang van de promotie van interculturele en interreligieuze dialoog om radicalisering te voorkomen. Ook onderkende zij de belangrijke rol van decentrale overheden in deze kwestie. Daarom nam het Congres een resolutie aan voor de samenstelling van een toolkit om regionale autoriteiten hierbij te helpen.

Problematiek

De aankondiging van een toolkit voor de aanpak van radicalisering is onderdeel van een bredere strategie van het Congres om radicalisering op ‘grassroots level’ aan te pakken. Deze strategie werd in februari 2015 aangenomen. De recente gebeurtenissen en de huidige context van toenemend extremisme maken de aanpak van radicalisering op lokaal niveau des te essentiëler. Het bevorderen van dialoog tussen mensen van verschillende culturen en verschillende religies is de inzet van het Congres om dit te realiseren.

Toolkit

De toolkit zal tijdens de 31ste sessie van het Congres worden gepresenteerd. Het zal een omvangrijk pakket worden van factsheets, richtlijnen, een brochure en een videoboodschap met good practices, praktijkvoorbeelden en essentiële achtergrondinformatie. Decentrale overheden kunnen deze middelen gebruiken om zelf activiteiten te organiseren die interculturele en interreligieuze dialoog aanmoedigen. Het pakket wordt in 36 talen beschikbaar gesteld op een toegewezen website.

Congres Raad van Europa

De Raad van Europa is een intergouvernementele Europese organisatie die los staat van de Europese Unie. Het is daarom niet hetzelfde als de Europese Raad van Ministers of de Raad van de Europese Unie. De Raad van Europa richt zich hoofdzakelijk op de bevordering van eenheid, democratie, de rechtstaat en mensenrechten in Europa. Het Congres is onderdeel van de Raad van Europa.

Decentrale overheden

Het Congres bestaat uit vertegenwoordigers van lokaal en regionaal bestuur uit de landen die aangesloten zijn bij de Raad van Europa. Ook namens Nederland zijn er vertegenwoordigers lid van het Congres. De aangekondigde toolkit voor de aanpak van radicalisering is door het Congres opgesteld om decentrale overheden te helpen bij het tegengaan van radicalisering in hun eigen regio. Zij stelt daarbij concrete handvatten op zodat met name gemeentes hier in de praktijk mee aan de slag kunnen gaan.

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Rapport Raad van Europa

Meer informatie:

Nieuwsbericht Raad van Europa
Nieuwsbericht VNG
Raad van Europa, Europa decentraal
Justitie, vrijheid en veiligheid, Europa decentraal
Terrorismebestrijding, Europa decentraal