Impact van de toekomstige EU-begroting op regio’s

18 mei 2018

Op 17 mei organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel een lunchbijeenkomst over de plannen van de Europese Commissie voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, die op 2 mei jl. verschenen. Om meer inzicht te krijgen in de betekenis van het voorstel voor Europese regio’s gingen vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Raad, het Europees Parlement en het Europees Comité van de Regio’s met elkaar in debat. De discussie over de besteding van 1 biljoen euro leeft in Brussel: ruim 80 Brusselse stakeholders namen deel aan de bijeenkomst.

Bijeenkomst

Commissaris van de Koning Wim van de Donk opende de bijeenkomst en onderstreepte het belang van de EU-begroting voor regio’s en steden. Cohesiebeleid is meer dan alleen het verstrekken van geld, maar is simpelweg nodig om regio’s verder te ontwikkelen en om innovaties in de regio aan te jagen.

Toelichting Europese Commissie

Pascal Leardini, Directeur in het Secretariaat-Generaal van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor het MFK, lichtte het voorstel van de Commissie toe. Hij was van mening dat de hoogte van het budget niet het beginpunt van de onderhandelingen moet zijn, maar dat er gekeken moet worden welke doelstellingen bereikt kunnen worden met het EU-budget. Nieuwe prioriteiten in het voorstel zijn o.a. klimaatverandering, migratie en veiligheid en defensie. Het voorstel moet gezien worden in de internationale context waarin de EU zich nu bevindt. In een tijd waarin de handelsrelatie met de VS onzeker is en de Iran-deal op het spel staat, moet de EU kunnen leveren.

Op 16 mei verdedigde Eurocommissaris voor budget, Günther Oettinger, het MFK-voorstel van de Commissie bij het Europees Comité van de Regio’s. Volgens Oettinger moeten regio’s zich niet blindstaren op alleen het cohesiebeleid maar juist ook kijken naar kansen bij andere fondsen zoals Horizon en Erasmus+. Ook riep hij regionale vertegenwoordigers uit de lidstaten die voor een verlaging van de cohesiegelden zijn op om te lobbyen bij de eigen regering.

Paneldebat: Raad, Europees Parlement en Europees Comite van de Regio’s

Tijdens het paneldebat ging Hans Gilbers, Directeur Belasting, Begroting en Regionaal Beleid bij het Raadssecretariaat, in op het proces rondom de onderhandelingen over het MFK. Hij gaf aan dat de onderhandelingen niet makkelijk zullen worden. Het jaar 2019 zal door de Europese verkiezingen in mei, het aantreden van een nieuwe Commissie en een nieuwe voorzitter van de Europese Raad een lastig jaar worden. Op kortere termijn zal de agenda van de Europese leiders worden gedomineerd door internationale gebeurtenissen, zoals de handelsrelatie met de VS, die veel tijd in beslag zullen nemen.

Europarlementariër Isabelle Thomas, S&D-fractie en co-rapporteur MFK, was kritisch over het voorstel van de Commissie. Ze gaf aan dat de EU-begroting een spiegel van de ambities moet zijn en dat met het huidige voorstel de ambities niet kunnen worden uitgevoerd. De EU is ooit ontstaan om de vrede te bewaren, maar is nu juist nodig om met de uitdagingen van globalisering om te kunnen gaan. Volgens haar is de vraag: zijn we Europeaan of niet?

Rapporteur MFK voor het Europees Comité van de Regio’s, Nicola Dobroslavic, gaf aan dat de bezuinigingen op het landbouwbeleid en het cohesiebeleid onacceptabel zijn. Het cohesiebeleid gaat niet alleen over solidariteit, maar gaat juist over ontwikkeling van alle regio’s. Daarom is het belangrijk dat er niet wordt bezuinigd op het cohesiebeleid.

Gedeputeerde Michiel Rijsberman, woordvoerder Cohesiebeleid voor het HNP, benadrukte in zijn slotwoord dat de afspraken over het MFK aan de kiezers uit te leggen moeten zijn.

Eind mei/begin juni presenteert de Commissie haar voorstellen voor o.a. het cohesiebeleid. Dan zullen we meer te weten komen over de mogelijke gevolgen voor de regio’s.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies