Implementatieplan voor ‘European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities’ gepubliceerd

4 november 2013

Het strategische implementatieplan voor het European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities is een resultaat van het werk van een High-Level groep, een ondersteunende Sherpa -groep en bijdragen van de Smart Cities stakeholders Platform 3. Het partnerschap dat naar aanleiding van het implementatieplan moet ontstaan heeft tot doel om de blokkades weg te nemen die een ‘smartening’ van Europa’s steden in de weg staan.

Het doel van het strategische implementatieplan is om strategische partnerschappen op te zetten tussen industrie, innovatief MKB, Europese steden en andere belanghebbenden op lokaal niveau. Het plan zorgt voor innovatieve oplossingen en helpt bij de afstemming van bestaande initiatieven in verschillende steden, het faciliteren van schaalvergroting en het efficiënter uitwisselen van kennis. Tot de grote uitdagingen behoren het opzetten van een sector overschrijdende aanpak, het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen in de bestaande financiële modellen, het regelgevende kader en de kennisbasis.

Specifieke gebieden

Het plan concentreert zich op drie specifieke gebieden:

– Duurzame stedelijke mobiliteit: Alternatieve energie, openbaar vervoer, efficiënte logistiek, planning;
– Duurzame wijken: Verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen en districten, verhogen van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen die gebruikt worden ten behoeve van de leefbaarheid van onze gemeenschappen;
– Geïntegreerde infrastructuren en processen in Energie, ICT en Transport: Infrastructuur goed laten aansluiten om de efficiëntie en duurzaamheid van steden te verbeteren.

Lanceringsevenement

Op 26 november organiseert de Europese Commissie een lanceringsevenement genaamd ‘Leading the way in making Europe’s cities smarter’. Deelnemers krijgen hier de kans om afgevaardigde van de overheid en zakenwereld te ontmoeten die zich bezig houden met de transformatie van steden. Hiernaast worden het implementatieplan en toekomstig acties die hieruit volgen gepresenteerd. Het evenement duurt van 14 tot 17.30 uur en vindt plaats in het Diamant building, Reyerslaan 80 in Brussel.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Vleva, ‘Strategisch plan voor Smart Cities gepubliceerd’, 30-10-2013

Meer informatie:

EIP in Smart Cities and Communicties