In memoriam Bart Hessel

5 november 2018

Founding father van ‘Professionalisering van decentraal beleid door een beleidsmatig Europabewustzijn’

Op 23 oktober is Bart Hessel overleden. Bart Hessel was vanaf de beginjaren van Europa decentraal al betrokken bij de (wetenschappelijke) Adviesraad van het kenniscentrum en fungeerde daarna tot 2012 als de wetenschappelijk adviseur van Kenniscentrum Europa decentraal.

Bart Hessel was vanuit zijn hoedanigheid als universitair hoofddocent Economisch Publiekrecht en bijzonder hoogleraar Europees recht en decentrale overheden bij de Universiteit Utrecht altijd al dé autoriteit op het gebied van Europees recht en beleid voor decentrale overheden. Niet alleen op het gebied van Europees recht en beleid in het algemeen, maar ook op het gebied van de uitwerking van bijvoorbeeld Europese wetgeving over staatssteun, de Dienstenrichtlijn en het Europese mededingingsrecht in de decentrale praktijk.

Hij was nauw betrokken en speelde een belangrijke aanjagende rol bij de kennisontwikkeling van decentrale overheden op het gebied van bijvoorbeeld staatssteun en bij het creëren van Europabewustzijn onder decentrale overheden. Samen met de medewerkers van het kenniscentrum verzorgde hij bijvoorbeeld de eindredactie van de diverse Praktijkcahiers Europees recht ‘Europa, je beste kennis’, ‘Europa op het grensvlak van recht en beleid’ (2007), ‘1001 vragen over staatssteun’ (2008), ‘De Dienstenrichtlijn decentraal’ (2009) en ‘Pluk de vruchten van de interne markt’ (2011).

Wij herinneren hem als een bevlogen, humoristisch, zeer betrokken en aimabel persoon. We zijn hem dankbaar voor al zijn belangrijke bijdragen aan de verdere verankering van de fundamenten van het kenniscentrum en voor zijn inspanningen op het gebied van het vergroten van Europabewustzijn bij alle decentrale overheden in Nederland.

Namens de Raad van Toezicht, directie en (oud)medewerkers van Kenniscentrum Europa decentraal