Index voor maatschappelijke groei in Europese lidstaten

24 oktober 2016

Wilt u ook weten wat de maatschappelijke groei in de 272 regio’s in de 28 verschillende lidstaten van de Europese Unie is? Bijvoorbeeld om een ontwikkelingsstrategie te bedenken. De Europese Commissie heeft begin oktober een index voor maatschappelijke groei gepresenteerd. De groei wordt gemeten door drie dimensies; basisbehoeften (water en onderdak), kansen (vrijheid en tolerantie) en de mate van geluk (toegang tot kennis en gezondheid).

Index

De Directeur-Generaal voor Regionaal en Stedelijk Beleid van de Europese Commissie heeft het onderzoek, en daaropvolgend de index geïnitieerd. De resultaten zijn specifiek gericht op maatschappelijke groei. Hoewel het bruto binnenlands product hier veel invloed op heeft, was het uitgesloten van het onderzoek, dit omdat de index alleen de maatschappelijke groei aan moet geven. De data die gebruikt is om de index te realiseren is afkomstig van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). De dimensies zijn uiteindelijk uiteengezet in 50 verschillende milieu- en maatschappelijke indicatoren.

Resultaten

Enkele belangrijke resultaten laten zien hoe de regio’s in de Europese Unie ervoor staan, zo wordt de dimensie basisbehoeften door vrijwel alle regio’s binnen de EU behaald. Echter, enkele regio’s van lidstaten die na 2007 lid van de EU werden, zoals Roemenië en Bulgarije, lopen achter en scoren erg laag in de voorziening van basisbehoeften. Daarnaast is veel variatie te zien in de mate van geluk in de regio’s. Zo scoren vrijwel alle noordelijke regio’s hoog, en zijn in het zuidelijke deel van de regio’s veel verschillen te zien. De reden hiervoor is dat de indicatoren ‘toegang tot kennis’ en ‘toegang tot communicatiemiddelen’ hier over het algemeen slecht scoort.

Kansen

Opvallend is de dimensie ‘kansen’. Hier zijn de grootste verschillen te zien. Binnen deze dimensie scoren de regio’s in Nederland het beste, samen met andere Noordelijke EU regio’s. Utrecht scoort het hoogste van alle Nederlandse regio’s op de indicatoren ‘toegang tot communicatiemiddelen’ en ‘hoger onderwijs’. Op de indicator ‘milieu en omgeving’ behaalt Gelderland de hoogste Nederlandse plek.

Gebruik index

De index kan provincies helpen om vergelijkbare regio’s te vinden en informatie uit te wisselen, dit kan bijdragen aan de nieuwe initiatieven van de Europese Agenda Stad. Voor de Commissie is de index van belang om te bepalen of de Europese fondsen op de juiste manier gebruikt worden voor bepaalde regio’s. Regio’s kunnen geen eigen data toevoegen aan de index.

Door:

Pierre Kas en Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

European Social Progress Index, Europese Commissie
The Regional SPI, Europese Commissie

Meer informatie:

Europese Agenda Stad, Europa decentraal