Industriecommissie stemt in met emissieplafonds

30 maart 2015

De Industriecommissie van het Europees Parlement steunt een herziening van de Nationale Emissie Plafonds (NEC Richtlijn). De Industriecommissie heeft in lijn met het IPO/VNG standpunt gepleit voor een bindende interim doelstelling in 2025. Dit verhoogt de kans dat de einddoelen in 2030 daadwerkelijk gehaald kunnen worden.

Belangrijke uitkomsten

De industriecommissie houdt vast aan het ambitieniveau van de Europese Commissie. Die heeft de ambitie om tegen 2030 de kloof met 67% te dichten, om zo een uitstootniveau te bereiken dat volgens de Wereld Gezondheidsdienst acceptabel is. Aan de lijst van vervuilende stoffen voegt de Industriecommissie nu ook lood toe.

Vervolg besluitvorming

Het voorstel zal binnenkort in de Milieucommissie van het Europees Parlement worden behandeld. Rond de zomer komt het in de plenaire vergadering voor een eerste lezing. De kans is groot dat het Nederlands Voorzitterschap de besluitvorming mag afronden in 2016. Vervolgens zijn er nog een aantal uitvoerende wetgevingshandelingen te verwachten, gedelegeerd aan de Europese Commissie.

Bronbeleid: regulering schonere auto’s opnieuw uitgesteld

Om te kunnen voldoen aan de plafonds in grote steden blijft het van belang dat Europa haar beloftes nakomt om vervuiling bij de bron aan te pakken. Helaas is in dezelfde week de besluitvorming over schonere dieselauto’s opnieuw uitgesteld door een aantal Oost-Europese landen en Italië.

Euro 6 normen

Het dossier “testcycli euro 6 normen voor dieselauto’s” is weinig bekend. Om daar verandering in te brengen heeft het AIR netwerk vorige week een twitter-actie gelanceerd. Ook zal een brandbrief uitgaan naar de verantwoordelijke bestuurders. Snelle invoering van “euro6 auto’s” zal het leefklimaat in grote steden aanzienlijk verbeteren.

Door:

Sidony Venema en Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Artikel “MEPs vote to scrap methane limit in pollution law”, ENDS Daily
Artikel “Air quality: ITRE strengthens NEC directive”, Europolitics

Meer informatie:

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG /* COM/2013/0920 final, Europese Commissie