Informatiebijeenkomst 15 mei nieuwe aanbestedingsrichtlijnen

24 april 2014Aanbesteden

Wat wijzigt er in uw aanbestedingspraktijk door de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen? Deze vraag staat centraal bij een gratis informatiebijeenkomst die Europa decentraal op donderdag 15 mei in Den Haag organiseert. Deze middagbijeenkomst is toegankelijk voor gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.

Drie nieuwe richtlijnen

Tijdens de bijeenkomst behandelen we kort de belangrijkste voorgestelde veranderingen voor decentrale overheden uit de drie nieuwe richtlijnen:

 • de klassieke aanbestedingsrichtlijn,
 • de richtlijn voor de nutssectoren, en
 • de concessierichtlijn.

Daarbij gaan we specifiek in op die concrete onderwerpen die – voor zover het zich nu laat aanzien- de belangrijkste veranderingen voor decentrale overheden met zich mee gaan brengen.

Onderwerpen

Onderwerpen die in elk geval aan de orde komen zijn:

 • publiek-publieke samenwerking,
 • het nieuwe regime voor sociale en andere specifieke diensten,
 • concessies,
 • nieuw regime decentrale overheden,
 • innovatie(partnerschap),
 • past performance,
 • nieuwe procedures,
 • speciale sectoren, en
 • wezenlijke wijzigingen.

De middag wordt opgedeeld in een aantal blokken waarin per blok één onderwerp centraal staat. Europa decentraal neemt u per onderwerp mee door de voorgestelde nieuwe regelgeving.

Panel met praktijkdeskundigen

Daarna komen drie praktijkdeskundigen aan het woord: Saskia Vrolijk van de gemeente Den Haag, Lisette Goertz van de provincie Overijssel en Ingeborg Leermakers-Doppenberg van waterschap de Dommel. Zij geven aan welke veranderingen zij voorzien en wat de desbetreffende wijzigingen mogelijk voor hun praktijk aan uitdagingen gaan meebrengen. Op deze manier koppelen we de theorie aan de dagelijkse decentrale aanbestedingspraktijk. Uiteraard is er gedurende het hele programma ruimte voor al uw vragen over de nieuwe richtlijnen.

Dagvoorzitter

De middag zal geleid worden door Ditmar Waterman, directeur van Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK). Stichting RIJK is een samenwerkingsorganisatie tussen een aantal gemeenten in Noord-Holland en drie gemeenten in Zuid-Holland.

Programma

Het definitieve programma wordt binnenkort op onze website geplaatst.

Publicatie

Europa decentraal werkt momenteel aan een publicatie over de voornaamste veranderingen voor decentrale overheden door publicatie van de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Deze publicatie verschijnt 15 mei in definitieve vorm op www.europadecentraal.nl. U kunt tijdens de bijeenkomst ook een hard copy exemplaar meenemen.

Voor wie?

De informatiebijeenkomst is kosteloos en alleen toegankelijk voor medewerkers van decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) en het Rijk.

Wanneer en waar?

De informatiebijeenkomst vindt plaats in het Atrium van de Willemshof (Nassaulaan 12, Den Haag) op donderdagmiddag 15 mei van 13:30 tot 16:30. Vanaf 13:00 bent u welkom. Een routebeschrijving vindt u op onze website.

Geïnteresseerd?

Wilt u de informatiebijeenkomst bijwonen? Meld u dan nu aan door een e-mail te sturen naar info@europadecentraal.nl.

Afmelden?

Voor de gratis bijeenkomst is grote belangstelling. U heeft zich aangemeld maar bent onverhoopt toch verhinderd? Geen probleem. Wij kunnen dan nog iemand anders in uw plaats toelaten. Wij verzoeken u vriendelijk u uiterlijk dinsdag 13 mei af te melden via info@europadecentraal.nl. Bij afmelding na 13 mei of bij no-show, zijn wij genoodzaakt 20 euro administratiekosten in rekening te brengen.

Door:

Karin van den Brand, Europa decentraal

Meer informatie:

Europees Publicatieblad, EUR-Lex
Richtlijn 2014/23/EU over concessieovereenkomsten, EUR-Lex
Richtlijn 2014/24/EU over klassieke overheidsopdrachten, EUR-Lex
Richtlijn 2014/25/EU over het plaatsen van opdrachten in de nutssector, EUR-Lex
Aanbestedingen, Europa decentraal
Nieuwsbericht, Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd in Europees Publicatieblad, Europa decentraal