Informatiebijeenkomst EIT/KIC

25 april 2013

Op 4 juni organiseren de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met Agentschap NL een informatiebijeenkomst over het European Institute of Innovation and Technology (EIT) en de Knowledge and Innovation Communities (KICs).

Het EIT heeft het versterken van Europa’s innovatiecapaciteit tot doel, door middel van de KICs. De KICs hebben als doel om Europese centers of excellence met elkaar te verbinden. Ze richten zich op het versterken van ondernemerschap, onderwijs en onderzoek. Het EIT is geen nieuw financieringsinstrument voor individuele projecten, maar ondersteunt de activiteiten van de KICs in heel Europa.

Tijdens de Engelstalige bijeenkomst, genaamd EIT Awareness Day, leggen EIT-vertegenwoordigers en huidige KICs uit. Zij vertellen meer over hoe het concept in de praktijk werkt en welke toekomstige activiteiten er worden gepland. Daarnaast komen ervaringsdeskundigen vanuit het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en onderwijs aan het woord.

Tot dusver zijn de volgende drie KICs opgericht in Europa: Climate-KIC (Climate Change Mitigation) EIT ICT Labs (informatie-en communicatietechnologie) KIC InnoEnergy (Duurzame Energie). Verschillende nieuwe KIC’s worden verwacht in de periode van 2014-2018.

Meer informatie over het evenement en registratie is verkrijgbaar via Saske Hoving.

Door:

Lieke van Alphen, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

European Institute of Innovation and Technology, ‘EIT Awareness Day in the Netherlands’, 23-4-2013

Meer informatie:

European Institute of Innovation and Technology
EIT Awareness Day