Informele overeenkomst TEN-T bereikt

10 juni 2013Vervoer

Op donderdag 30 mei bereikte het Europees Parlement, het Ierse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie een informele overeenkomst over de verordening inzake de herziening van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Europees Parlement en de Raad.

Het resultaat van de onderhandelingen is een grote stap voorwaarts in vergelijking met wat er in het verleden op het gebied van TEN-T is bereikt.

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Transportcommissie binnen de Europese Commissie is blij met het akkoord over de voorstellen om de bestaande infrastructuur van de Europese wegen, spoorwegen, luchthavens en kanalen om te zetten in een verenigd vervoersnetwerk. “Deze overeenkomst zal Oost verbinden met West Europa en vervangt het hedendaagse vervoer patchwork door een netwerk dat écht Europees is. Dit is een belangrijke stap op weg naar het bouwen van een nieuw vervoersnetwerk dat de ruggengraat zal zijn om de groei en het concurrentievermogen van de Europese interne markt te versterken,” aldus Kallas.

De overeenkomst voorziet in de realisatie van een verenigd vervoersnetwerk binnen Europa in 2030. Dit netwerk moet optreden als de ruggengraat voor het vervoer binnen de interne markt. Financiering voor vervoer in het kader van de Connecting Europe Facility (voor de periode 2014-2020) richt zich ook op de ontwikkeling van dit vervoersnetwerk door het invullen van grensoverschrijdende ontbrekende schakels en het slimmer maken van het netwerk. Bovendien zal het nieuwe basis-TEN-T-netwerk worden ondersteund door een uitgebreid netwerk van routes op regionaal en nationaal niveau. Dit zal grotendeels worden gefinancierd door de lidstaten, met een aantal financieringsmogelijkheden voor EU-vervoersbeleid en regionaal beleid, onder meer met nieuwe innovatieve financieringsinstrumenten. Het doel is om ervoor te zorgen dat in 2050 de grote meerderheid van de Europese burgers en bedrijven niet meer dan 30 minuten reistijd nodig hebben om aansluiting te vinden op het uitgebreide verenigd vervoersnetwerk.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

ESPO European Sea Ports Organisation, ‘Commission Welcomes Informal Agreement on TEN-T’, 30-5-2013

Meer informatie:

Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)
Siim Kallas
Connecting Europe Facility