Initiatief Commissie: innovatieve en duurzame aanpak overheidsopdrachten

9 oktober 2017Aanbesteden

Om de eengemaakte markt te versterken en investeringen in de EU te blijven stimuleren, heeft de Europese Commissie op 3 oktober jl. een niet-bindend pakket voor een meer efficiënte en duurzame aanpak van overheidsopdrachten gelanceerd. Wanneer decentrale overheden aanbestedingen strategisch inzetten, kunnen zij innovatie bevorderen en kunnen duurzaamheidsdoelstellingen worden gerealiseerd.

Overheidsinvesteringen

Een groot deel van de overheidsinvesteringen in onze economie verloopt via overheidsopdrachten. Deze investeringen zijn goed voor een bedrag van € 2 biljoen per jaar, wat neerkomt op 14% van het bbp van de EU. Overheidsinstanties kunnen deze investeringen gebruiken om bij te dragen aan een innovatievere, duurzamere, inclusievere en meer concurrerende economie, aldus Jyrki Katainen (vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen) en Elżbieta Bieńkowska, (commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf). Bovendien is het verbeteren van aanbestedingen van belang om tot een sterkere eengemaakte markt te komen. Dit is één van de prioriteiten die Juncker heeft genoemd in de Staat van de Unie 2017. 

Voorgesteld initiatief

De Commissie wil lidstaten handvatten aanreiken om meer waarde voor de publieke middelen te verkrijgen en bij te dragen aan een inclusieve en concurrerende groei. Het voorgestelde initiatief bestaat uit vier onderdelen:

  1. vaststelling van prioritaire gebieden voor verbetering;
  2. vrijwillige voorafgaande beoordeling van grote infrastructuurprojecten;
  3. aanbeveling inzake professionalisering van overheidsinkopers;
  4. raadpleging over de bevordering van innovatie via overheidsopdrachten.

1. Vaststelling prioritaire gebieden voor verbetering

De Commissie moedigt (decentrale) overheden aan om een doordachte aanpak te ontwikkelen voor hun beleid inzake overheidsopdrachten. Hierbij moeten de volgende zes prioriteiten in acht worden genomen:

  • professionalisering van overheidsinkopers;
  • meer transparantie en integriteit en betere gegevens over overheidsopdrachten;
  • meer gebruikmaking van innovatieve, groene en sociale criteria bij de gunning van overheidsopdrachten;
  • digitalisering van aanbestedingsprocedures;
  • betere toegang van kmo’s en EU-ondernemingen tot de aanbestedingsmarkten in respectievelijk de EU en derde landen;
  • toename van de samenwerking tussen overheidsinkopers in de hele EU.

Hier kunt u meer informatie vinden.

2. Vrijwillige voorafgaande beoordeling grote infrastructuurprojecten

De Commissie gaat een helpdesk opzetten om in een vroeg stadium specifieke vragen over infrastructuurprojecten met een geraamde waarde van meer dan € 250 miljoen te beantwoorden. Daarnaast krijgen betrokken instanties de kans om projecten die voor de lidstaat van groot belang zijn of een totale geraamde waarde hebben van meer dan € 500 miljoen voor te leggen ter controle aan de Commissie . De Commissie onderzoekt dan of het plan in overeenstemming is met de Europese wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten en geeft een niet-bindend advies. Er wordt voorspeld dat deze mogelijkheden de onzekerheid en het risico op vertragingen aanzienlijk terug zullen dringen. Meer informatie vindt u in deze communicatie van de Commissie.

3. Aanbeveling inzake professionalisering overheidsinkopers

De Commissie biedt richtsnoeren aan ter professionalisering van overheidsinkopers. Zo beveelt de Commissie lidstaten aan een aantal stappen te ondernemen ter professionalisatering van overheidsinkopers. Overheidsinkopers moeten de zakelijke vaardigheden, de technische kennis en het procedurele inzicht krijgen om aan de regels te voldoen en zodoende te streven naar “the best value for your money”. De Commissie zal de uitwisseling van goede en innoverende praktijken bevorderen. Hier vindt u meer informatie over de aanbevelingen van de Commissie inzake professionalisering van overheidsinkopers.

4. Raadpleging over de bevordering van innovatie via overheidsopdrachten

Tot slot zal de Commissie door middel van een gerichte raadpleging (van 3 oktober tot en met 31 december 2017) onder belanghebbenden inventariseren hoe innovatie bevorderd  kan worden via aanbestedingen. De uitkomsten van deze raadpleging zullen een rol krijgen in de toekomstige richtsnoeren voor overheden. Meer informatie over de consultatie vindt u hier.

Door:

Marieke Merkus en Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bronnen:

Overheidsinvesteringen met meer impact dankzij efficiënte en professionele overheidsopdrachten, persbericht Europese Commissie
Speech Jyrki Katainen – Commission initiative to carry out public procurement more efficiently and in a sustainable manner, Europese Commissie

Meer informatie:

Aanbestedingen, Europa decentraal
Duurzaam aanbesteden, Europa decentraal
Innovatief aanbesteden, Europa decentraal
Voorafgaande beoordeling van grootschalige overheidsopdrachten, Europese Commissie
Mededeling: Succesvolle overheidsopdrachten in en voor Europa, Europese Commissie
Richtsnoeren voor de professionalisering van overheidsinkopers, Europese Commissie
Raadpleging van belanghebbenden met betrekking tot richtsnoeren inzake overheidsopdrachten voor innovatie, Europese Commissie