Initiatieven Green Deal

Gepubliceerde Voorstellen

• Voorstel tot het oprichten van het Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just Transition Fund) – 14 januari 2020| Nieuwsbericht | Eurlex: COM(2020)22
• Voorstel voor klimaatneutraliteit & klimaatadaptatie – 4 maart 2020|Nieuwsbericht | Eurlex: COM(2020)80

Gepubliceerde strategieën

De Europese Groene Deal – 11 december 2019 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Een nieuw actieplan voor een circulaire economie – 11 maart 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Een “van Boer tot Bord”-strategie (Farm to Fork) – 20 mei 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 – 20 mei 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex

Gepubliceerde consultaties

Deadlines
30 juni Raadpleging routekaart Europese klimaatadaptatiestrategie 
7 juliConsultatie Renovation Wave initiative 
09 juli | Roadmap modernisering van de Europese regels voor batterijen
16 juli | Raadpleging Aanvulling ‘Smart readiness’ van gebouwen op Richtlijn Energieprestaties gebouwen (2010/31/EU)
22 juli | Raadpleging gedelegeerde handeling afvaltransportverordening (1013/2006)
30 juli Raadpleging herziening EU-regels afvaltransport
06 augustus | Roadmap richtlijn voor het verminderen verpakkingsafval
07 augustus | Roadmap bijwerken van de concentratie limieten voor POPs
20 augustus | Raadpleging aanpassing aan klimaatverandering
25 augustus | Roadmap herziening richtlijn gebruik van zuiverringslib in de landbouw (86/278)

Terug naar de Green Deal pagina