Gepubliceerde Voorstellen

• Voorstel tot het oprichten van het Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just Transition Fund) – 14 januari 2020| Nieuwsbericht | Eurlex: COM(2020) 22
• Voorstel voor klimaatneutraliteit & klimaatadaptatie – 4 maart 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex: COM(2020) 80 | Eurlex: Verordening 2021/1119
• Voorstel herziening ETS systeem -14 juli 2021 | Nieuwsbericht | Eurlex: COM(2021) 551
• Voorstel herziening LULUCF Verordening – 14 juli 2021 | Nieuwsbericht | Eurlex: Com(2021) 554
• Voorstel herziening Effort Sharing Verordeing – 14 juli 2021 | Nieuwsbericht | Eurlex: Com(2021) 555
• Voorstel herziening Hernieuwbare Energie Richtlijn (RED) – 14 juli 2021 | Nieuwsbericht | Eurlex: Com (2021) 557
• Voorstel herziening Energie Efficientie Richtlijn (EED) -14 juli 2021 | Nieuwsbericht | Eurlex: Com(2021) 558
• Voorstel herziening Infrastructuur alternatieve brandstoffen – 14 juli | Nieuwsbericht | Eurlex: Com (2021) 559
• Voorstel herziening Energiebelasting richtlijn (ETD) – 14 juli 2021 | Nieuwsbericht | Eurlex: Com (2021) 563

Gepubliceerde strategieën

De Europese Green Deal – 11 december 2019 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Een nieuw actieplan voor een circulaire economie – 11 maart 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Een “van Boer tot Bord”-strategie (Farm-to-Fork) – 20 mei 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• EU-Biodiversiteitsstrategie voor 2030 – 20 mei 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Een Waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa – 8 juli 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• EU-strategie voor Energiesysteemintegratie – 8 juli 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Strategie voor Duurzame Chemische Stoffen – 14 oktober 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex |
• EU-strategie om Methaanemissies terug te dringen – 14 oktober 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Renovatiegolfstrategie – 14 oktober 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Hernieuwbare Offshore-energie Strategie – 19 november 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Strategie voor Duurzame en Slimme Mobiliteit – 9 december 2020 | Eurlex
• Klimaatadaptatiestrategie – 24 februari 2021 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Zero Pollution Actionplan – 12 mei 2021 | Nieuwsbericht | Eurlex
• EU Bossenstrategie voor 2030 – 16 juli 2021 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Fit for 55 – 14 Juli 2021 | Nieuwsbericht

Terug naar de Green Deal pagina