Initiatieven Green Deal

Gepubliceerde Voorstellen

• Voorstel tot het oprichten van het Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just Transition Fund) – 14 januari 2020| Nieuwsbericht | Eurlex: COM(2020)22
• Voorstel voor klimaatneutraliteit & klimaatadaptatie – 4 maart 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex: COM(2020)80

Gepubliceerde strategieën

De Europese Green Deal – 11 december 2019 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Een nieuw actieplan voor een circulaire economie – 11 maart 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Een “van Boer tot Bord”-strategie (Farm-to-Fork) – 20 mei 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• EU-Biodiversiteitsstrategie voor 2030 – 20 mei 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Een Waterstofstrategie voor een klimaatneutraal Europa – 8 juli 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• EU-strategie voor Energiesysteemintegratie – 8 juli 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Strategie voor Duurzame Chemische Stoffen – 14 oktober 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex |
• EU-strategie om Methaanemissies terug te dringen – 14 oktober 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Renovatiegolfstrategie – 14 oktober 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Hernieuwbare Offshore-energie Strategie – 19 november 2020 | Nieuwsbericht | Eurlex
• Strategie voor Duurzame en Slimme Mobiliteit – 9 december 2020 | Eurlex
• Klimaatadaptatiestrategie – 24 februari 2021 | Nieuwsbericht | Eurlex

Terug naar de Green Deal pagina