Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Inschrijvingen beste regionale ondernemersstrategie geopend

3 december 2018

Het Europees Comité van de Regio’s heeft op 19 november, tijdens de Assemblee van Europese kleine en middelgrote ondernemingen, de inschrijvingen voor de European Entrepreneurial Region awards 2020 geopend. De EER-award 2019 werd toegekend aan de provincie Gelderland en de regio’s Asturië (Spanje) en Thessalië (Griekenland).

European Entrepreneurial Region

De EER-award identificeert en beloont EU-regio’s die een uitstekende en innovatieve strategie voor ondernemingsbeleid hebben, ongeacht hun omvang, rijkdom en competenties. De drie regio’s met het meest geloofwaardige, toekomstgerichte en veelbelovende visieplan krijgen het label ‘European Entrepreneurial Region’ voor een specifiek jaar. Het EER-label is opgezet in samenwerking met de Europese Commissie en wordt ondersteund door belanghebbenden op EU-niveau, zoals UEAPME, Eurochambres en Social Economy Europe.

Lancering

Namens het Europees Comité van de Regio’s lanceerde gedeputeerde van de provincie Gelderland Michiel Scheffer op 19 november de 10e editie van de European Entrepreneurial Region in Graz (Oostenrijk).  Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 27 maart 2019.

“We weten allemaal dat we ondernemerschap en een groeivriendelijk ondernemingsklimaat in Europa moeten bevorderen. Steden en regio’s spelen hierbij een cruciale rol: lokaal kunnen we economische ecosystemen versterken waarin ondernemerschap kan gedijen. De winnaars van het EER-label zijn zo divers als Europa zelf, en ik wil benadrukken dat dit geen besloten club is van alleen toppresteerders. Het label kan ook worden toegekend aan minder welvarende gebieden die een ambitieuze strategie hebben ontwikkeld om vanuit hun specifieke situatie actie te ondernemen”, aldus CvdR-lid Michiel Scheffer.

Gelderland

Op 22 en 23 mei organiseert de provincie Gelderland in het kader van het winnen van de EER award een tweedaagse conferentie. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar EER2019@gelderland.nl

Aanmelden voor de Europese Entrepreneurial Region Award 2020 kan tot en met 27 maart 2019. Het aanvraagformulier en gedetailleerde informatie over de beoordelingscriteria zijn beschikbaar hier.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Strijd om de beste regionale ondernemersstrategie begint, persbericht Europees Comité van de Regio’s
Europese Ondernemende Regio (EOR), Europees Comité van de Regio’s

X