INSPIRE Buurlandendag

15 februari 2013

Op 4 en 5 maart 2013 vindt in Brussel de INSPIRE Buurlandendag plaats. In 2013 wordt de EU-richtlijn INSPIRE van kracht. Overheden moeten een breed scala aan gegevens gaan harmoniseren en beschikbaar stellen volgens de strenge eisen die de richtlijn stelt.

 

Door de EU-richtlijn INSPIRE moeten bijvoorbeeld Structuurvisies, Natuurbeheerplannen, de Risicokaart, het Zwemwaterregister en het Landelijk Grondwaterregister geharmoniseerd en beschikbaar gesteld worden. Dat wordt natuurlijk niet voor niets gedaan. De Buurlanddag gaat over de mogelijkheden die INSPIRE gaat bieden en laat allerlei toepassingen zien.

België (AGIV, NGI-B), Duitsland (GDI-DE), Nederland (Geonovum, Kadaster, ministerie van IenM) en het Verenigd Koninkrijk (UK Location programme) organiseren de Buurlandendag. Het doel ervan is om ervaringen te delen met collega’s uit België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Laat u inspireren door gebruiksvoorbeelden vanuit overheid en bedrijfsleven en ontdek het gebruikspotentieel van zowel de INSPIRE infrastructuur, data en netwerk. Centraal op deze tweedaagse conferentie staan de vragen:
– Wat is het gebruikspotentieel van omgevingsinformatie op Europees, regionaal en lokaal niveau?
– Welke gebruiksmogelijkheden liggen in het verschiet en wat is er nodig om het gebruik te optimaliseren?

Bent u benieuwd wat de minister van Binnenlandse Zaken van deelstaat Noordrijn Westfalen in Duitsland voor belang heeft bij grensoverschrijdende gegevensuitwisseling? Welke toekomst ziet Ed Parsons van Google voor omgevingsinformatie? Realiseren overheid en bedrijfsleven nieuwe diensten op basis van de steeds toegankelijker informatie? En waarom kijkt de international union of railways naar INSPIRE? In thematische sessies vertellen verschillende gebruikers hoe zij gegevens toepassen en wat daar bij komt kijken: in organisatorische en in technische zin.

Registratie voor deze bijeenkomst loopt via de INSPIRE website.

Door:

Marloes van Nistelrooij, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Bron:

Mailing, ‘Uitnodiging Powered by INSPIRE conferentie 4 en 5 maart 2013’, 7-2-2013

Meer informatie:

INSPIRE Buurlandendag
Programma
INSPIRE Europese Commissie