Integratie door middel van onderwijs

Eurocities heeft een rapport gepubliceerd waarin gekeken wordt naar de ervaringen van 26 steden omtrent de integratie van vluchtelingen. Trends, succesfactoren en voorbeelden worden in het rapport weergegeven. Onderwijs speelt, volgens de bevindingen van Eurocities, een essentiële rol bij de integratie van vluchtelingen. Echter, de problemen die hierbij komen kijken zijn de financiering en middelen om onderwijs onder vluchtelingen aan te bieden.

Bevindingen

In het rapport worden belangrijke bevindingen uiteengezet. Enkele bevindingen zijn:

  • steden hebben een leidende taak als het gaat om het coördineren van integratie projecten tussen scholen, overheidsinstanties en de maatschappij;
  • door de plotselinge vraag naar onderwijs, werd er in veel steden gebruik gemaakt van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn essentieel om het tekort aan financiering op te vangen;
  • in samenwerking met universiteiten en hogescholen is getracht om programma’s op te stellen om zo kansen te creëren voor vluchtelingen.

Uitdagingen

In het onderzoek van Eurocities zijn ook enkele knelpunten toegelicht. Zo blijkt dat segregatie een probleem is als het gaat om het samenstellen van klassen. In sommige steden ontstonden door tekortkomingen in budget klassen met grote onderlinge verschillen. Zo zijn er voorbeelden van onderwijsklassen waar verschillende talen onderling een probleem vormen.

Daarnaast ervaren steden dat er weinig rekening wordt gehouden met programma’s omtrent inclusie in werk. Vluchtelingen die in het thuisland hoger zijn opgeleid, zouden hier ook direct een werktraject in willen. Om werkloosheid tijdig op te lossen, zetten sommige steden vluchtelingen echter neer in het werkveld waar zij niet voor hebben geleerd. Hierdoor lopen steden het risico dat integratie minder succesvol is.

Steun ten behoeve van integratie

Bij beleidsdoelstellingen op het gebied van integratie en sociale inclusie van immigranten kunnen mogelijk ook de staatssteunregels van belang zijn. Decentrale overheden kunnen namelijk subsidies en leningen verschaffen om deze beleidsdoelstellingen na te streven. Echter moet het financieren van zulke activiteiten binnen de kaders van het staatssteunverbod vallen. Het is mogelijk dat een dergelijke steunmaatregel onder een vrijstelling in de AGVV valt of dat het financieren van een project aangemerkt kan worden als een DAEB.

Door:

Pierre Kas, Europa decentraal

Bronnen

Persbericht, Eurocities
Rapport, Eurocities

Meer informatie

Migratie, Europa decentraal
Staatssteun en migratie, Europa decentraal