Strategie voor intelligente transportsystemen gepresenteerd

5 december 2016Vervoer

Op 30 november heeft de Europese Commissie een strategie ontwikkeld voor ‘Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS)’. Deze strategie draagt bij aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en de algemene infrastructuur in de EU. Daarnaast heeft de Commissie een rapport gepubliceerd over verkeersveiligheid in de Europese lidstaten. Ook hier kan C-ITS een belangrijke rol gaan spelen.

C-ITS

De intelligente transportsystemen maken het mogelijk voor weggebruikers om informatie over hun coördinatie of acties te delen met andere weggebruikers. Het systeem kan als het ware worden gezien als communicatie tussen vervoersmiddelen. C-ITS kan bijvoorbeeld mogelijk gevaarlijke situaties inschatten en deze  communiceren met  andere weggebruikers en verkeersregelaars. Dit verbetert de besluitvorming in verkeerssituaties en zal uiteindelijk de druk op infrastructuur verminderen.

Strategie

Het doel van de strategie is om C-ITS commercieel te kunnen gebruiken in 2019. Dit draagt bij aan de digitale interne markt door het gebruik van innovatieve technologieën en het verbeteren van grensoverschrijdende (digitale) samenwerking. De Commissie benadrukt dat de focus vooral ligt op de effecten op de lange-termijn zoals verkeersveiligheid, duurzaamheid en automatisering.

Veiligheid

In een rapport over verkeersveiligheid in de lidstaten stelt de Commissie dat 75% van verkeersongevallen oorzaak zijn van menselijk handelen. De informatie uit dit rapport is gebaseerd op de ‘Cross-Border Enforcement Directive’. De digitale technologieën op het gebied van verkeer kunnen menselijk handelen als oorzaak van verkeersongevallen verminderen.

Privacy

Omdat het C-ITS persoonsgegevens zoals adressen gebruikt, zijn beveiligde verbindingen en de bescherming van gegevens  van belang. Gebruikers van het systeem moeten er op kunnen rekenen dat de data die doorgestuurd wordt, beveiligd is. Daarom zal de Commissie veiligheidsbeleid voor C-ITS ontwikkelen.

Energie pakket

Het C-ITS systeem is ook onderdeel van het energie pakket wat de Commissie gepresenteerd heeft. Het systeem draagt bij aan hernieuwbare energie door de automatisering van transport in de EU. Het systeem kan bijdragen aan het verminderen van uitstoot door compleet elektrisch te functioneren.

Door:

Pierre Kas en Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

An EU strategy on cooperative, connected and automated mobility , Europese Commissie
Road Safety: New EU cross-border exchange, Europese Commissie

Meer informatie:

Vervoer, Europa decentraal