Interactieve kaart brengt Europese luchtkwaliteit in beeld

20 november 2017Klimaat Milieubeleid

Benieuwd naar de luchtkwaliteit in uw stad of regio? De Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap (EEA) hebben een interactieve kaart gelanceerd waarmee het mogelijk is om de plaatselijke luchtkwaliteit van steden en regio’s in Europa te raadplegen. Ook is de informatie over de luchtverontreiniging per EU-lidstaat geactualiseerd. De Commissie en het EEA lanceerden de interactieve kaart tijdens de VN-klimaattop in Bonn (COP23).

Europese luchtkwaliteitsindex

In Europa bevinden zich meer dan 2000 luchtmeetstations die de actuele luchtkwaliteit meten. De luchtkwaliteitsindex bestaat uit een interactieve kaart die de plaatselijke luchtkwaliteit bij deze meetstations weergeeft. Op een kaart kunnen gebruikers inzoomen op een stad of regio in Europa en zo zien hoe schoon of vervuild de lucht in de eigen leefomgeving is. In de index is onder andere informatie te vinden over fijnstof (PM 2,5 en PM10).

EU-luchtkwaliteitsrichtlijnen

De EU stelt regels over de luchtkwaliteit in de EU-lidstaten. In de EU-luchtkwaliteitsrichtlijnen zijn normen opgenomen voor luchtverontreinigende stoffen. Ook zijn doelen geformuleerd die door elke lidstaat moeten worden behaald. Lidstaten zijn vrij om te kiezen op welke wijze zij de doelen behalen. De EU verplicht lidstaten om luchtkwaliteitsmetingen en de nationale plannen om te voldoen aan de normen van de EU-luchtkwaliteitsrichtlijnen aan haar burgers kenbaar te maken.

Luchtkwaliteit in Nederland

In Nederland moet het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) ervoor zorgen dat Nederland de Europese normen behaalt. Het Rijk, provincies en gemeenten werken binnen dit programma samen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerde eind oktober haar jaarlijkse rapportage over de luchtkwaliteit in Nederland. Daarin voorspelt het RIVM dat in 2020 de luchtkwaliteitsnormen nog steeds overschreden zullen worden.

Nederland en de Europese luchtkwaliteitsnormen

Onlangs tikte de rechtbank Den Haag de Nederlandse staat nog op de vingers voor het niet voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen. Volgens de rechtbank moet de staat meer doen om aan de Europese normen te voldoen. De Nederlandse staat is tegen een deel van de kortgeding uitspraak in beroep gegaan.  De procedure is recentelijk (op 14 november) voortgezet.

Bron:

Europese luchtkwaliteitsindex: actuele luchtkwaliteitsinformatie direct binnen handbereik, nieuwsbericht Europees Milieu Agentschap
Mapping the sources and level of air pollution in Europe: Commission publishes the new Air Quality Index and Atlas, persbericht Europese Commissie

Meer informatie:

Lucht, Europa decentraal
Luchtkwaliteit, Europa decentraal
Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
MiliEUverkenner, Europa decentraal
Verbetering luchtkwaliteit in Europese steden noodzakelijk, nieuwsbericht Europa decentraal
Nederland moet meer doen om luchtkwaliteit te verbeteren, nieuwsbericht Europa decentraal
Monitoringsrapportage NSL 2017 Stand van zaken, RIVM