Internationaal kader voor het verminderen van rampenrisico’s aangenomen

30 maart 2015

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft bijgedragen aan de 3e Wereld Conferentie van de VN over Disaster Risk Reduction die plaatsvond van 14-18 maart in Sendai, Japan. Tijdens deze conferentie is een internationaal kader voor het verminderen van rampenrisico’s 2015-2030 aangenomen.

De vertegenwoordiger van het Comité van de Regio’s binnen de EU-delegatie, Harvey Siggs, heeft tijdens de conferentie het belang van instrumenten voor decentrale overheden benadrukt in de strijd tegen rampenrisico’s.

Verantwoordelijkheid

Decentrale overheden hebben binnen de EU de verantwoordelijkheid om verwoesting naar aanleiding van rampen zoveel mogelijk te beperken, maar vaak missen zij de instrumenten om dit te bereiken. Volgens Harvey Siggs is het onder meer belangrijk dat de communicatiestrategieën van lokale en regionale overheden verbeterd worden door intensiever gebruik te maken van digitale technologie. Hij onderstreepte tegelijkertijd het belang van publiek-private samenwerking op dit gebied.

Think local, act global

Decentrale overheden zijn de eerste autoriteiten die moeten reageren wanneer er een ramp plaatsvindt in hun regio. Zij zijn verantwoordelijk voor de civiele bescherming en moeten beschikken over de juiste middelen om dit te waarborgen. Binnen de EU is het daarom van belang dat er meer wordt samengewerkt tussen lokale overheden om de risico’s van rampen te bestrijden. Tussen 2002 en 2012 is er alleen al in Europa 95 biljoen euro uitgegeven aan de gevolgen van rampen. Dit geld kan volgens Siggs beter preventief besteed worden door lokale en regionale overheden beter voor te bereiden op rampen in hun regio.

Drie rollen

Volgens Harvey Siggs hebben decentrale overheden drie rollen op zich te nemen wat betreft de rampenrisicovermindering: verbetering van de weerstand, reageren door middel van betere coördinatie en adequaat omgaan met de schade die de ramp heeft achtergelaten. Op al deze gebieden is het van belang dat lokale en regionale overheden samenwerken met de private sector om zodoende de impact van rampen te beperken. Deze publiek-private samenwerking komt ook terug in een open data-beleid waarin informatie over de ramp kan leiden tot een vermindering van de effecten van een dergelijke ramp in de toekomst.

Europees beleid

De EU heeft in 2010 een EU-internetveiligheidsstrategie opgesteld. Een van de doelstellingen hiervan is te zorgen voor meer veerkracht bij natuurrampen en antropogene rampen. Dit EU-beleid is vastgesteld voordat het internationaal kader in Japan werd aangenomen. Vanzelfsprekend zal vanuit de EU nu verder worden gekeken hoe de internationale afspraken verder binnen de EU uitgewerkt kunnen gaan worden.

Harvey Siggs

Als lid van de ‘United Nations making Cities Resilient Campaign’ heeft Harvey Siggs ook bijgedragen aan de ontwikkeling van een nieuwe checklist bestaande uit tien essentiële indicatoren voor decentrale overheden om beter bestand te zijn tegen rampenrisico’s.

Wereldconferentie Disaster Risk Reduction

De Wereldconferentie over de Disaster Risk Reduction is onderdeel van een serie conferenties van de Verenigde Naties inzake de voorbereiding van, het reageren op en het beperken van de risico’s van natuurrampen. De conferentie vindt om de 10 jaar plaats en omvat de deelname en bijdrage van alle relevante stakeholders zoals ambtenaren, niet-gouvernementele en maatschappelijke organisaties en intergouvernementele vertegenwoordigers en specialisten uit de hele wereld. Het doel van deze conferentie in Japan was om het internationale kader vast te stellen.

Door:

Jonneke Huijser en Lisanne Vis-Boer, Europa decentraal

Bron:

Comité van de Regio’s 

Meer informatie:

Internationaal kader Rampenrisicovermindering 2015-2030
Rampen en crisisbeheersing, Europa decentraal