Internationale aanpak grensoverschrijdende criminaliteit in Limburg

De Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie en de Belgische ministers van Justitie in Maastricht afspraken gemaakt over nog intensievere samenwerking van opsporingsdiensten in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, waar decentrale overheden mee te maken krijgen.

Bureau voor Euregionale Samenwerking

Het Bureau voor Euregionale Samenwerking (BES) bevordert de internationale strafrechtelijke samenwerking tussen België, Duitsland en Nederland in het algemeen en de Euregio’s Maas-Rijn en Rijn-Maas-Noord (grensgebied provincie Limburg) in het bijzonder. De ministers hebben afgesproken de samenwerking in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit in de Euregio’s te optimaliseren.

Prioriteiten BES

Met behulp van BES kan men op locatie intensiever met elkaar afstemmen en informatie en ervaringen delen. Zo kan grensoverschrijdende criminaliteit beter aangepakt worden. Nederlandse, Belgische en Duitse politie en justitie werken hierin nauw samen. Gezamenlijke prioriteiten die in de aanpak zijn vastgesteld, zijn:

– Rondtrekkende criminele groepen;
– Woninginbraken;
– Drugscriminaliteit;
– Mensenhandel;
– ‘Car- and homejacking’;
– Criminele motorbendes.

Digitaliseren van rechtshulp

De ministers hebben ook afgesproken om de rechtshulp in de grensregio te digitaliseren. Dit kan veel tijd- en efficiencywinst opleveren. In de grensregio gaan jaarlijks duizenden rechtshulpverzoeken rond. Daarom hebben de ministers besloten om rechtshulpverzoeken voortaan via goed beveiligde e-mail te versturen. Nu worden ze nog steeds per post verstuurd, wat de nodige administratieve handelingen met zich meebrengt.

Proeftuin

Volgens de drie ministers leent de grensregio zich bij uitstek als ideale proeftuin voor verdere grensoverschrijdende samenwerking. Op basis van de ervaringen in Limburg kan worden bezien of de werkwijze in het hele grensgebied met België en Duitsland kan worden ingevoerd.

Door:

Lisette Martens,  Europa decentraal

Bron:

Nieuwsbericht Ministerie van BZK coördinatie GROS, Internationale aanpak grensoverschrijdende criminaliteit in Limburg, 18 februari 2013

Meer informatie

GROS