Interne markt scorebord gepubliceerd: lidstaten breken record

Nederland scoort goed op de vijftiende editie van het interne markt scorebord dat de Europese Commissie onlangs publiceerde. Slechts 0.4% van de Europese regelgeving wordt te laat omgezet. Ook andere lidstaten laten verbeteringen zien. Decentrale overheden zijn gebaat bij een tijdige omzetting van richtlijnen, omdat bepalingen anders rechtstreekse werking kunnen krijgen.

Grote verbeteringen

Ondanks de economisch moeilijke tijden zijn de Europese lidstaten er beter dan ooit in geslaagd EU-regelgeving tijdig om te zetten in nationale wetgeving. De gemiddelde omzettingsachterstand in de EU (het percentage van richtlijnen voor de interne markt dat niet tijdig in nationale wetgeving is omgezet) is gedaald van 6,3% in 1997 naar 0,6% nu.

Dat is onder de drempel van 1% die werd vastgelegd door de Europese staats- en regeringsleiders in 2007 en dicht bij de achterstand van 0,5% die werd voorgesteld in de Single Market Act van april 2011. Nederland blijft daar onder met een omzettingsachterstand van 0,4%.

Gebaat bij tijdige implementatie

Het tijdig omzetten van EU-regelgeving in nationale wetten waarborgt de beleidsdoelstellingen van de richtlijnen. Als richtlijnen niet tijdig worden omgezet kunnen bepalingen echter rechtstreekse werking krijgen, om zo de doelstellingen niet in gevaar te brengen. Decentrale overheden moeten er dan voor zorgen dat de richtlijnbepalingen worden nageleefd, zonder dat deze omgezet zijn in nationale wetgeving. Dit heeft ook tot gevolg dat particulieren en ondernemingen zich kunnen beroepen op de daaruit voortvloeiende rechten bij de nationale rechter.

Aantal inbreukprocedures gedaald

Wat de toepassing van EU-wetgeving betreft, blijft het aantal inbreuken dalen. Dit komt waarschijnlijk doordat mechanismen zijn ingevoerd om problemen op het gebied van niet-naleving van EU-wetten in een vroeger stadium aan te pakken. In vergelijking met november 2007 is het aantal openstaande inbreuken met 38% gedaald. Nederland heeft op dit moment 31 inbreukprocedures lopen en scoort daarmee precies gemiddeld.

Door:

Kenniscentrum Europa decentraal, Karin van den Brand en Ronald Heuts.

Bron:

Scorebord van de interne markt: 15e editie breekt record, persbericht Europese Commissie, 19 februari 2013

Meer informatie:

Overzichtstabel resultaten scorebord
Volledige rapport interne markt scorebord, februari 2013
Rechtstreekse werking Europees recht en beleid, Europa decentraal
Rechtstreekse werking van bepalingen uit Europese richtlijnen: regels en risico’s, Europa decentraal