Interreg-programma’s worden hervormd volgens Eurocommissaris Corina Crețu

9 april 2018

Tijdens de conferentie “European Territorial Cooperation post 2020” kondigde Europees Commissaris voor Regionaal Beleid Corina Crețu belangrijke hervormingen aan in de Europese Territoriale Programma’s, beter bekend als Interreg, in lijn met de aanbevelingen van het Europees Parlement en het Comité van de Regio’s. De huidige Interreg programma’s worden vaak gehinderd door administratieve rompslomp en verschillende juridische systemen aan weerszijden van de grens.

ALDE-conferentie

Op 27 maart organiseerde de Europese politieke fractie ALDE de conferentie “European Territorial Cooperation post 2020”. Michiel Rijsberman, gedeputeerde van de provincie Flevoland, nam plaats in het eerste paneldebat “Impact oriented policy towards more integration”. Als lid van de Monitoring Committee Nederland-Duitsland herkent Rijsberman de startproblemen van programma’s en de juridische verschillen aan weerszijden van de grens.

Keynote speech Eurocommissaris Corina Crețu

De Europese Territoriale Programma’s zijn op dit moment versnipperd en overlappen elkaar in veel gevallen, zoals transnationale en grensoverschrijdende programma’s die hetzelfde geografische gebied bestrijken.

Op dit moment financiert het EU-budget meer dan 100 verschillende grensoverschrijdende en transnationale programma’s die vallen onder verschillende autoriteiten in heel Europa en bijna alle grensgebieden bestrijken, zowel tussen lidstaten onderling als lidstaten en niet-EU-landen.

Tijdens haar speech onderstreepte Eurocommissaris Crețu dat de Interreg-programma’s een van de beste manieren is voor regio’s om veerkrachtiger te worden. Ook gaf ze aan dat haar departement bezig is met het hervormen van de Interreg-programma’s gebaseerd op drie doelen: (1) Een nieuwe architectuur van de Interreg-programma’s: er zijn nu meer dan 100 programma’s, die elkaar deels overlappen vooral rond de zeebekkens. Zonder de lokale dimensie te verliezen zou een deel van de grensoverschrijdende programma’s een zeebekken-benadering moeten krijgen. (2) Het aanpakken van problemen door verschillende juridische systemen aan weerszijden van de grens. (3) Drastische vereenvoudiging: het stroomlijnen van de regels voor de verschillende fondsen.

Open calls Interreg

De subsidieprogramma’s Interreg Europe en Interreg Noordwest-Europa vragen aanvragen in te dienen voor openstaande calls. De oproep voor projectvoorstellen voor Interreg Noordwest-Europa sluit op 26 april om 12 uur. De oproep voor projectvoorstellen voor Interreg Europe is geopend tussen 7 mei en 22 juni 2018. Meer informatie over aanmelden vindt u hier.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Keynote speech by Commissioner Creţu at the ALDE Group conference: “European Territorial Cooperation Post-2020”, European Commission
“Cretu: EU’s Interreg programmes need to be revised, simplified”, nieuwsbericht EURACTIV