Interview gemeente Zoetermeer: Privacybeleid belangrijk onderdeel van decentralisatie

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dit decentralisatieproces vergt veel van gemeenten. Angelique Schepers van de gemeente Zoetermeer geeft aan dat veel afdelingen binnen haar gemeente zich bezig houden met de decentralisaties. Ook zijn er diverse projectleiders aangesteld om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Continueren zorg

Dit heeft er in Zoetermeer toe geleid dat de belangrijkste doelstelling, namelijk de zorg die patiënten voorheen ontvingen continueren, gehaald is. ‘Mensen zijn niet buiten de boot gevallen’, aldus Schepers. ‘Klantmanagers en wijkteams zitten er dicht bovenop en hebben goed zicht op de zorgbehoeften van de burgers.’ Wel geeft zij aan dat er tijd nodig is om verbeteringen in het decentralisatieproces door te voeren. Bij gemeenten valt er nog veel kennis op te doen op het gebied van zorg en daarnaast hebben door de verschuiving juridische professionals op het gebied van zorg die nu bij gemeentes aan het werk zijn, de tijd nodig om te leren hoe processen binnen de gemeente werken.

Privacy

Een belangrijk onderdeel van de verantwoordelijkheid van gemeenten voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen, is privacy. Doordat de verantwoordelijkheden die de decentralisaties met zich meebrengen een grotere hoeveelheid uitwisseling van gegevens met zich meebrengt, moeten deze gegevens goed beschermd worden. De gemeente Zoetermeer heeft sinds een aantal maanden een privacy functionaris aangesteld. Hiermee lopen ze vooruit op toekomstige ontwikkelingen: mogelijk verplicht de komende Verordening gegevensbescherming zo’n functionaris gegevensbescherming (FG). Deze FG houdt zich bezig met het privacybeleid binnen de gemeente, en dus ook met gegevensbescherming met betrekking tot de decentralisaties.

Privacybeleid Zoetermeer

Schepers vertelt dat de gemeente Zoetermeer gemeentebreed privacybeleid heeft vastgesteld. Ondanks het feit dat over het algemeen niet veel wordt geklaagd over privacy, is het wel een belangrijk aandachtspunt binnen de gemeente Zoetermeer. De gemeente bezit persoonlijke gegevens van haar burgers, en wil hier zorgvuldig mee omgaan.

Momenteel wordt het reeds vastgestelde privacybeleid geimplementeerd. Zo zullen er nadere richtlijnen voor het personeel komen en is het de missie om dat medewerkers vertrouwd raken met het privacybeleid. ‘Het privacybeleid moet in het DNA van de medewerkers gaan zitten’, aldus Schepers. Privacy wordt in de praktijk namelijk nog wel eens als een belemmering gezien. Angelique Schepers benadrukt dat dit helemaal niet het geval hoeft te zijn en dat het vooral belangrijk is dat privacyproblemen bespreekbaar worden gemaakt. In de meeste gevallen hoeft privacybeleid dan geen barrière te vormen.

Door:

Femke Salverda en Madeleine Broersen, Europa decentraal

Meer informatie:

Decentralisaties en aanbesteden, Europa decentraal
Decentralisatie en staatssteun, Europa decentraal
Decentralisatie en mededinging, Europa decentraal
Privacy, gemeente Zoetermeer