Nieuws

Publicatie: 11 april 2023

Door: en


Pien van Loenen is juridisch beleidsmedewerker Natuur bij de provincie Utrecht en werkte drie maanden als gedetacheerde bij KED. Wij vroegen haar naar haar ervaringen.

Hoe heb je je tijd bij KED als gedetacheerde ervaren?

Ik heb het als positief ervaren. Ik was het werken bij een provincie (Utrecht red.) gewend en daarbij ook een bepaalde manier van werken. Bij kleinere organisaties, zoals KED, heb je vaker dat je soms spontaan op dingen moet inspringen. Ook opdrachten of vragen die niet doorgaan of anders lopen dan vooraf bedacht. Het geeft een interessante dynamiek.

Heb je eruit gehaald wat je eruit had willen halen?

Ja, ik heb veel geleerd over een andere manier van werken. Ook met onderwerpen bezig zijn op een veel hoger, abstractieniveau, het Europese. Ik houd mij normaal gesproken bezig met de inhoud en nu ben je bezig met verschillende onderwerpen en ook nadrukkelijk met de samenhang tussen die onderwerpen. Dat vind ik interessant. Die Europese onderwerpen zie je natuurlijk terug in het beleid bij de provincie. Daar houd ik me bezig met natuurbeleid. Als juridisch beleidsmedewerker ga ik onder meer na of de beleidsregels nog voldoen en welke invloed de omgevingswet hierop heeft, wanneer deze ingaat. Mijn tijd bij KED heeft geholpen om op een hoger, abstracter niveau naar wetgeving te kijken en ook hoe Europees beleid en provinciale uitvoering zich tot elkaar verhouden. Het heeft mij  een betere kijk gegeven op hoe wij bij de provincie werken in de uitvoering.

“Mijn tijd bij KED heeft geholpen om weer anders naar de inhoud te kijken, meer vanuit een Europees perspectief.”

Je had het net over de provincie. Wat is het grootste verschil met werken bij een provincie als Utrecht?

Het grootste verschil is dat de provincie Utrecht een hele grote organisatie is, met een stuk of 900 medewerkers. Alleen mijn team bestaat al uit meer dan vijftig mensen. De periode die ik bij KED nodig had om ingewerkt te worden is niet te vergelijken met de periode die ik nodig had om een beetje mijn weg te kunnen vinden bij de provincie. Dat duurde daar toch zeker wel een half jaar. De organisatie en werkzaamheden bij KED zijn heel overzichtelijk en dat is prettig. Ook zijn er veel mensen vaak op kantoor, dus dat is ook heel fijn. Dat je letterlijk een deurtje verder kunt om te vragen ‘Hey, ik ben hier mee bezig, ik weet dat jij dit en dit weet, kun je even met mij meekijken?’ Dus dat maakt die lijntjes veel korter.

Wilde je bij KED de Europese component meer ontwikkelen of ontdekken?

Deels de Europese component ontwikkelen, maar wat mij aantrok bij KED is dat ze zorgen voor meer verbinding met de praktijk door alles in begrijpelijke taal te schrijven. Dit is voor mij herkenbaar omdat ik bij de provincie bezig ben met veel juridisch jargon, maar ook veel samenwerk met ecologen en andere mensen die zich veel bezighouden met de ruimte en natuur om ons heen. Zij komen soms met ecologische termen of begrippen, waarvan ik natuurlijk niets af weet. Elkaar goed begrijpen vraagt dan ook om het maken van een vertaalslag. ‘Hoe kan ik het makkelijk uitleggen naar hen en zij ook weer naar mij?’ Dit zie je ook bij KED, maar dan richting decentrale overheden. Bij KED bezig zijn met schrijven in begrijpelijke taal vond ik een leuke manier om daar nog sterker in te worden.

“Dat je letterlijk een deurtje verder kunt om te vragen ‘Hey, ik ben hier mee bezig, ik weet dat jij dit en dit weet, kun je even met mij meekijken?”

Zou je het collega’s een detachering bij KED aanraden?

Ik zou het iedereen aanraden om een keer te detacheren, waar dan ook. Het is altijd goed om even buiten je eigen omgeving te kijken. Dat geeft meer zelfinzicht voor je eigen loopbaan, maar ook meer inzicht in de structuren tussen overheden en hoe andere overheden werken. Ik vind dat zelf heel fijn en denk dat het voor iedereen een leerzame ervaring is.

Specifiek bij KED is de focus op de Europese wet- en regelgeving natuurlijk interessant, zoals ik eerder al schetste. Er is geen vergelijkbare organisatie die zich op dat niveau daarmee bezighoudt en dit op een toegankelijke manier presenteert naar andere overheden. Bij de provincie is het vooral een specifiek klein team dat zich met Europees beleid bezighoudt, maar buiten dat team is dit beleid vertaald in de provinciale visie en het beleid. Voor focus op Europees beleid is KED is  toegankelijk, wendbaar en snel. Ik denk dat dat de kracht is van KED.

Is je beeld van de Europese Unie veranderd in die drie maanden?

Ja, het is wel iets dichterbij komen staan in die zin.

Positief of negatief?

Zeker positief. Omdat je meer bezig bent met de Europese Unie kun je gemakkelijker lijntjes leggen en begrijp je het ook beter. Hierdoor heb je het idee dat zij (Europese Unie) echt wel weten wat ze doen, terwijl er vaak negatief over de EU wordt gesproken. Zo van ‘daar in Brussel beslissen ze dit en dat’. Die afstand is toch meer verkleind. Ik zie nu beter in hoe besluiten in Brussel worden omgezet in nationale en decentrale wetgeving. Door mijn tijd KED is dit proces veel duidelijker geworden, dus dat is positief.

Meer te weten komen over detacherings- en/of stagemogelijkheden bij KED? Bekijk deze pagina.