De invloed van het EU-cohesiebeleid op de Europese identiteit

7 mei 2018

Op 26 april presenteerde COHESIFY de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de impact van het cohesiebeleid van de Europese Unie, dat gedurende de afgelopen twee jaar is uitgevoerd.

COHESIFY consortium

Cohesify is een onderzoeksconsortium dat bestaat uit acht universiteiten en twee bedrijven uit tien EU-lidstaten. Vanuit Nederland is de Technische Universiteit Delft aangesloten bij het consortium. Afgelopen twee jaar voerde het consortium  een onderzoek uit naar de manier waarop het EU-cohesiebeleid de Europese identiteit van burgers in de EU beïnvloedt. Hiervoor werden twee onderzoeksmethodes gebruikt: een online platform voor media-analyse en een openbare enquête onder burgers.

Resultaten van het onderzoek

De belangrijkste conclusies van de onderzoeksgroep waren dat het Cohesiebeleid kan bijdragen aan de Europese identiteit maar dat er meer communicatie moet zijn over de projecten en de bereikte resultaten van het Cohesiebeleid. Europarlementariër Lambert van Nistelrooij merkte in dit kader op dat communicatie vaak onderaan het prioriteitenlijstje staat bij managers van cohesieprojecten.

De onderzoeksgroep concludeerde verder dat het belangrijk is dat het Cohesiebeleid wordt gedemocratiseerd. Dat wil zeggen dat een dialoog nodig is voor de implementatie van het Cohesiebeleid. De onderzoeksgroep droeg in dit kader ideeën als participatiebudgetten met jury’s, panels en peilingen aan. Ook adviseerde de onderzoeksgroep de communicatiestrategie een vast onderdeel te laten worden van de projectbeoordeling. Verder adviseerde de onderzoeksgroep dat Managementautoriteiten niet media-mijdend moeten zijn maar juist gebruik moeten maken van social-media.

In de verhalen over het Cohesiebeleid moet verteld worden over mensen en hun lokale omgeving, waardoor projecten tot ‘leven’ komen. Tot slot adviseerde de onderzoeksgroep dat in de evaluatie van Cohesieprojecten ook de communicatieresultaten moeten worden behandeld.

Door:

Solange Kamm en Kees Stolk, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Conferentie COHESIFY: Understanding the impact of EU cohesion policy on European Identity