Is de Europese Unie klaar voor een nieuw tijdperk in wegtransport?

18 april 2016Milieu Vervoer

Innovatie is één van de centrale thema’s in het Nederlandse voorzitterschap. Slimme mobiliteit in de vorm van bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s en truck platooning sluit hier goed bij aan. Over de vraag of Europa ook al klaar is voor zo’n nieuw tijdperk in wegtransport werd gediscussieerd tijdens de informele transport en milieu Raad van 14 april. De transportministers van 28 lidstaten spraken in Amsterdam voor het eerst op politiek niveau in de EU over geautomatiseerde vervoersmogelijkheden.

Transport van de toekomst

De Nederlandse minister van infrastructuur en milieu, Melanie Schultz van Haegen, zat de tweedaagse Raadsvergadering voor. Schultz sprak enthousiast over het transport van de toekomst. Zij toonde de kansen die zelfrijdende auto’s bieden: het is veiliger, veroorzaakt minder files en de voertuigen rijden schoner. Tegelijkertijd werd erkend dat er nog veel vragen zijn over kwesties zoals aansprakelijkheid, cybersecurity, data, privacy en impact op de infrastructuur.

Emissies reduceren

Het verminderen van emissies is één van de grote uitdagingen in de transportsector. Het doel voor de gehele transportsector in de EU is om in 2050, 60% minder CO² uit te stoten. Deze uitdaging biedt tevens de kans om meer aandacht te vestigen op het realiseren van groene groei en te werken aan een betere luchtkwaliteit. Onderzoek wijst uit dat de vergroening van voertuigen tot wel 700.000 extra banen binnen de EU kan creëren in 2025.

De Ministers hebben in de Raad tevens gesproken over het benodigde beleidskader en financieel instrumentarium om op EU en lidstaatniveau de transitie richting emissievrije brandstof en voertuigen te maken.

Vergroening

Elk type transport en elke lidstaat ondergaat een eigen transitie tijdpad naar een lage of emissievrije wegtransport sector. In deze overgangen zijn het managen van de vraag en het verbeteren van energie-efficiëntie belangrijke stappen in het proces.

De volgende ontwikkelingen onderschrijven de noodzaak tot een overgang naar een emissievrije transport sector, weg van fossiele brandstoffen:

  • Economische en veiligheidskwesties verbonden aan fossiele brandstoffen: momenteel importeert de EU meer dan 50% van al haar energie;
  • Luchtverontreiniging: voornamelijk in steden is het van groot belang dat er wordt gewerkt aan een verbetering van luchtkwaliteit;
  • Wereldwijd klimaatverandering beleid: de afspraken die tijdens COP21 in Parijs zijn gemaakt moeten nagekomen worden;
  • Snelle ontwikkelingen in technologie: er is veel potentieel voor nieuwe technologieën en innovaties.

EU samenwerking

Om deze transitie goed te faciliteren is meer samenwerking tussen lidstaten en regio’s vereist. Deze samenwerking is van belang om nationale en regionale verschillen in aanpak, infrastructuur en regelgeving op te heffen. Schultz geeft aan niet op te roepen tot harmonisatie en standaardisering, zij wil juist de innovatiegeest stimuleren en pleit voor deregulering. Systemen van regels moeten goed op elkaar aansluiten of overeenstemmen, zodat bijvoorbeeld grensoverschrijdend transport probleemloos kan worden uitgevoerd.

Declaratie van Amsterdam

De transportministers van de 28 EU lidstaten hebben tijdens de Raad in Amsterdam een verklaring uitgebracht. Hierin maken zij afspraken over de stappen die nodig zijn voor de goede ontwikkeling van zelfrijdende technologie in de EU. Lidstaten werken samen met de Europese Commissie en de industrie aan regels en voorschriften om zelfrijdende voertuigen op de openbare weg mogelijk te maken.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Nieuwsbericht ‘EU-ministers ervaren zelfrijdende auto’s in Amsterdam’, EU2016NL
Nieuwsbericht ‘De toekomst van mobiliteit in Europa’, EU2016NL

Meer informatie:

Kalender, EU2016NL