Is uw gemeente, provincie of waterschap al klaar voor de implementatie van e-facturatie?

1 oktober 2018Aanbesteden

Een groot deel van de decentrale overheden is nog niet klaar voor de implementatie van de e-facturatie, en moet hier snel stappen in ondernemen, zo waarschuwde staatssecretaris Knops onlangs op een e-facturatie-evenement van PIANOo. De Europese standaard voor e-facturatie moet per 18 april 2019 zijn ingevoerd. Vanaf die datum zijn decentrale overheden dus verplicht om e-facturen te accepteren.

E-facturatie

E-factureren is het elektronisch versturen en ontvangen van facturen. Een e-factuur kan automatisch worden ingelezen en verwerkt door het factureringssysteem van de ontvanger, en verschilt hiermee dus van een pdf. Dit biedt een hoop voordelen. Het bespaart tijd en geld, de kans op fouten is kleiner en rekeningen worden sneller betaald. Daarnaast is het ook goed voor het milieu, omdat het papier bespaart. Zo blijkt uit richtlijn 2014/55 inzake elektronische factureringen voor overheidsopdrachten.

Huidige stand van zaken

Op 12 september organiseerde PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een e-facturatie-evenement in Den Haag. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was spreker op dit evenement. Hij vertelde daar dat 40 gemeenten, 4 provincies en bijna alle waterschappen gereed zijn voor de implementatie van e-factureren. Er moet dus nog veel gedaan worden door de overige gemeenten om vóór 18 april 2019 e-facturen te kunnen versturen en ontvangen. Verder meldde Knops dat wanneer decentrale overheden alle noodzakelijke maatregelen getroffen hebben en aan alle wettelijke verplichtingen voldoen, ze toeleveranciers moeten stimuleren om ook gebruik te maken van e-facturatie. Op deze manier wordt een e-facturatiestroom op gang gebracht.

Op dit evenement werd ook E-factureren in de praktijk gepresenteerd. In deze publicatie staan praktijkvoorbeelden van (publieke) organisaties, bedrijven en overheden die e-factureren hebben toegepast. Deze voorbeelden kunnen als inspiratie dienen voor decentrale overheden die het e-facturatie systeem nog moeten invoeren.

E-facturatie in uw overheid

Heeft u al maatregelen getroffen om vanaf 18 april e-facturen te kunnen versturen en ontvangen? Zo niet, dan is het belangrijk dat u hier tijdig aan werkt. Het is namelijk een risico om hiermee tot het laatste moment te wachten, omdat ICT-dienstverleners niet op het laatste moment iedereen tegelijk aan kunnen sluiten, aldus staatssecretaris Knops.

Bron:

Staatssecretaris Knops: “Nog stappen te ondernemen bij implementatie e-factureren”, PIANOo

Door:

Sharon Smedes en Chris Koedooder, Europa decentraal

Meer informatie:

E-factureren, Europa decentraal
Richtlijn 2014/55 inzake elektronische factureringen voor overheidsopdrachten, EUR-Lex
Decentrale overheden vanaf 18 april 2019 verplicht om e-factureren te accepteren, nieuwsbericht Europa decentraal
E-factureren in de praktijk, PIANOo