ITEM cross-border portal voor grensoverschrijdende problemen

29 oktober 2018

Het Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility (ITEM) heeft een kennisbank, cross-border portal, gelanceerd met informatie over grensoverschrijdende zaken zoals diploma-erkenning, pensioenen, sociale zekerheid en belastingen. Ook kunnen praktijkcasussen worden ingediend in het portal.

ITEM

ITEM ondersteunt en bevordert – vanuit de wetenschap – het euregionaal en transnationaal functioneren van de samenleving.

Het Expertisecentrum ITEM combineert onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten rondom grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. ITEM is een interdisciplinair instituut, opgezet vanuit de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas-Rijn.

De ITEM jaarconferentie 2018 ‘Grensoverschrijdende samenwerking: toekomstige uitdagingen’, vindt plaats op vrijdag 16 november 2018 en wordt georganiseerd in samenwerking met het Europees Comité van de Regio’s en het directoraat-generaal Regionaal beleid en Stadsontwikkeling van de Europese Commissie. Inschrijven kan hier.

Cross border Portal

Het cross border portal heeft een tweeledige functie: het biedt een kennisbank voor grensoverschrijdende kwesties en een databank waar real life cases kunnen worden ingediend. Wanneer u problemen ervaart met mobiliteit over de grens of wanneer grensoverschrijdende samenwerking wordt bemoeilijk, kunt u uw praktijkcasus indienen voor een analyse door ITEM vanuit wetenschappelijk perspectief.

Het ITEM Cross-border Portal is te bereiken via itemcrossborderportal.maastrichtuniversity.nl

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

ITEM Cross-border portal gelanceerd, Nieuwsbericht ITEM