ITEM Jaarconferentie: Frisse wind voor grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Zowel binnen de gehele Europese Unie, als in de grensregio’s neemt de aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking (GROS) toe. Dit blijkt onder meer uit de Grenseffectenrapportage 2017 die op de jaarconferentie van het Institute for Transnational and Euregional Crossborder Cooperation and Mobility (ITEM) werd gepresenteerd. Deze jaarconferentie vond plaats op 10 november 2017.

ITEM Jaarconferentie GROS

De derde jaarlijkse conferentie van ITEM werd dit jaar gehouden in Düsseldorf met als thema ‘Frisse wind voor grensoverschrijdende samenwerking‘. De ITEM conferentie is toonaangevend op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking (GROS). Dit jaar was er speciale aandacht voor de concrete beleidsvoorstellen van de EU en afzonderlijke lidstaten, de huidige ontwikkelingen in de Euregio’s en de noodzaak van het omzetten van innovatieve benaderingen in stabiele, structurele, grensoverschrijdende instituties. Dit kwam onder meer naar voren in de verschillende paneldiscussies en workshops.

Grenseffectenrapportage 2017

De grenseffectenrapportage 2017 moet vanuit euregionaal perspectief de effecten van wetgeving en beleid op grensregio’s in kaart brengen. Op basis van input van diverse partners uit de grensregio’s (grensinfopunten, regionale overheden, Euregio’s en vakbonden) werd er in totaal gekeken naar zes dossiers en twee vooronderzoeken. Hierbij valt onder andere te denken aan dossiers als de Duitse tolheffing en de Belgische wetgeving voor reizigersidentificatie. Deze zijn zowel voor grensarbeiders als voor bewoners in de grensregio bijzonder relevant.

Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions

De grenseffectenrapportage van ITEM is door de Europese Commissie erkend als ‘good practice’. In de communicatie van de Commissie Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions werd de rapportage benoemd als praktijkvoorbeeld om de verbetering van de wetgevingsprocedure binnen de EU te faciliteren. Daarnaast kwam ook in het Regeerakkoord 2017 duidelijk naar voren dat bepaalde maatregelen om actie vragen als het gaat om de effecten op grensregio’s en werd het belang van GROS benadrukt. Het thema btw-verhoging werd in het regeerakkoord voorgeselecteerd voor behandeling voor de grenseffectenrapportage van 2018.

Trends voor de grensregio’s

ITEM signaleert een aantal trends die mogelijk positief kunnen uitpakken voor de grensregio’s. Deze zijn immers sterk afhankelijk van open grenzen, een stabiele interne markt en vrij verkeer van EU-ingezetenen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het actieplan van de Nederlandse regering om grensoverschrijdende economische activiteiten en de Europese arbeidsmarkt te versterken en de nieuwe grensoverschrijdende informatiepunten die Euregio’s hebben opgericht bij de Nederlands, Belgische, en Duitse grenzen.

ITEM

Het Expertisecentrum ITEM maakt zich sterk om de effecten van wetgeving en beleid voor grensregio’s in kaart te brengen. ITEM is de spil van wetenschappelijk onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en opleidingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit. ITEM is een initiatief van Universiteit Maastricht (UM), het Nederlands Expertise en Innovatiecentrum Maatschappelijke Effecten Demografische krimp (NEIMED), Zuyd Hogeschool, de Gemeente Maastricht, de Euregio Maas-Rijn (EMR) en de Provincie Limburg (NL).

Door:

Fenna Eerenberg en Paul Zondag, Europa decentraal

Bronnen:

ITEM Jaarconferentie 2017, Maastricht University
Programma ITEM Jaarconferentie 2017, ITEM
ITEM Grenseffectenrapportage 2017, ITEM

Meer informatie:

Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal
Europese Territoriale Samenwerking, Europa decentraal
Grensoverschrijdende samenwerking, VNG
Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions, communicatie Europese Commissie