ITEM presenteert grenseffectenrapportage op jaarconferentie

Tijdens de ITEM jaarconferentie heeft ITEM de grenseffectenrapportage aangeboden aan Thomas Antoine (secretaris-generaal van de Benelux), Jeroen Lenaers (lid van het Europees Parlement) en Martín Guillermo Ramírez (secretaris-generaal van de Vereniging van Europese Grensregio’s). Ook werd er gesproken over het belang van effectieve grensoverschrijdende samenwerking.

ITEM Jaarconferentie

Tijdens de conferentie werd er onder andere gesproken over de problemen die zich in grensregio’s voordoen, mogelijke oplossingen hiervoor en de plannen voor een grensoverschrijdend mechanisme dat het oplossen van deze problemen eenvoudiger moet maken. In mei 2018 heeft de Commissie een voorstel gedaan voor een verordening voor dit mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in grensregio’s te verhelpen. Dit mechanisme zorgt er bijvoorbeeld voor dat een lidstaat bij een grensoverschrijdend project de wetgeving van de aangrenzende lidstaat kan overnemen, zodat het project niet aan twee verschillende nationale wetgevingen hoeft te voldoen. Lidstaten kunnen zich op vrijwillige basis aansluiten bij dit mechanisme.

In de panelsessies werden de onderwerpen grenseffectenbeoordeling, erkenning van diploma’s en het bestuur van grensoverschrijdende regio’s in de toekomst behandeld. Een hoofdboodschap van de sprekers op het congres is dat bij dit soort problemen in grensregio’s de burgers prioriteit moeten zijn bij beleidsvorming. Ook werd opgeroepen bij besluitvorming rekening te houden met grenszaken en grensregio’s, omdat dit nu nog te weinig gedaan wordt.

Grenseffectenrapportage

Ieder jaar kunnen bij ITEM dossiers aangedragen worden voor een analyse van grenseffecten, resulterend in de jaarlijkse grenseffectenrapportage. In de grenseffectenrapportage 2018 is op zes verschillende onderwerpen onderzoek gedaan naar effecten in de grensregio’s: de verhoging van het lage btw-tarief, de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, regelingen pensioenleeftijden, Baukindergeld, de sociale zekerheid van de niet-standaard werkende en het studentendossier over de mogelijke effecten van het experiment gesloten cannabisketen.

Met dit initiatief wordt meer inzicht verkregen in de impact op grensregio’s van Europese en nationale wets- en beleidsinitiatieven, zowel voorafgaande bij initiatieven als achteraf bij ingevoerde wet- en regelgeving.

Bron:

Grenseffectenrapportage, Maastricht University

Door:

Sharon Smedes, Europa decentraal en Jody van Diemen, VNG Europa

Meer informatie:

Grensoverschrijdende samenwerking, Europa decentraal
Het European Cross Border Mechanism: juridische en administratieve obstakels oplossen in grensregio’s, nieuwsbericht Europa decentraal
Onderzoek naar erkenning van diploma’s in grensregio’s, nieuwsbericht Europa decentraal