Congres Raad voor regelgevingstoetsing: nut en noodzaak van EU-effectbeoordelingen

20 juni 2018Betere regelgeving

Op vrijdag 19 juni 2018 organiseerde de Raad voor regelgevingstoetsing, ook wel bekend als het Regulatory Scrutiny Board (RSB), zijn tweede (jaarlijkse) congres. Onder andere Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, en Martin Selmayr, secretaris-generaal van de Europese Commissie, spraken op de bijeenkomst. Het nut van gedegen effectbeoordeling voorafgaand aan nieuwe Europese wetgeving en onafhankelijke toetsing hiervan werd meermaals benadrukt.

Betere Regelgeving Agenda

De RSB is verantwoordelijk voor het onderzoeken van effectbeoordelingen (Impact Assessments) en evaluaties die zijn uitgevoerd door de Europese Commissie. De Betere Regelgeving Agenda (BRA) van de Commissie, opgezet in 2015, is een beleidsprogramma gelinkt aan Europese besluitvorming. Het heeft onder andere de volgende doelen:

  • Het transparanter maken van het Europese besluitvormingsproces;
  • Het meer betrekken van belanghebbenden en burgers;
  • Het zorgen voor minimale regeldruk voor bedrijven, burgers en overheden.

Een component van de BRA is het uitvoeren van effectbeoordelingen voordat er nieuwe voorstellen voor EU-wetgeving worden opgesteld. Deze effectbeoordelingen analyseren onder andere wat het (potentiële) effect van nieuwe wetgeving is, of deze wetgeving op Europees niveau moet worden gemaakt en wat voor instrument het geschiktst is voor de wetgeving. Het is de taak van de RSB om van deze Impact Assessments (maar ook evaluaties) te beoordelen of ze van voldoende kwaliteit zijn. De RSB publiceert jaarlijks een verslag en organiseert een congres.

RSB Congres

Tijdens het congres van dit jaar werd duidelijk dat de directoraten-generaal (de verschillende beleidsafdelingen) van de Europese Commissie steeds meer het nut gaan inzien van effectbeoordelingen en evaluaties. Frans Timmermans gaf aan dat het ‘point of no return’ van de Betere Regelgeving Agenda echter nog niet bereikt is. Dit betekent dat het succes van de hervormingen die zijn ingezet door de BRA, de toewijding van de EU-instellingen nodig zullen blijven hebben, ook met oog op de Europese verkiezingen in 2019 en de start van een nieuw college van Eurocommissarissen enige tijd daarna. Met name in het huidige Europees Parlement leeft nog het idee dat betere regelgeving te maken heeft met deregulering, terwijl dit niet het geval is.

Daarnaast zouden volgens Frans Timmermans de input-mogelijkheden van de Betere Regelgeving Agenda nog beter benut kunnen worden door stakeholders. Dergelijk stakeholders kunnen bijvoorbeeld decentrale overheden zijn. Betere regelgeving is tevens een van de pijlers van de Europese Agenda Stad.

Input leveren

De input die de Commissie graag ontvangt, wordt verzameld via twee websites: Geef uw mening en Raadplegingen. Het is vrij makkelijk om feedback te leveren op voorstellen. Momenteel zijn op de site Geef uw mening de voorstellen van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader gepubliceerd. Iedereen kan hier feedback op leveren. De Commissie is vervolgens verplicht om hier iets mee te doen. Lees meer over de verschillende input-mogelijkheden bij de Europese Commissie in deze praktijkvraag.

Door

Fabian Wondergem & David Schutrups, Europa decentraal

Meer informatie

Annual RSB report 2017, Europese Commissie
Betere Regelgeving Agenda, Europese Commissie
Geef uw mening, Europese Commissie
Raadplegingen, Europese Commissie