Juncker pleit voor ambitieuzere aanpak van klimaatverandering

14 september 2015

Tijdens de State of the Union, de Europese ‘troonrede’, sprak Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker voornamelijk over de vluchtelingencrisis. Naast solidariteit, pleitte hij ook voor een ambitieuzere aanpak van klimaatverandering. Juncker speechte: “We moeten ook de oorzaak aanpakken van de komende vluchtelingengolf.”

Klimaatconferentie

Juncker zei tijdens de twee uur durende speech: “De prioriteit van de EU is het adopteren van ambitieuze, robuuste en bindende regels. Hiervoor moeten wij vechten, en de lidstaten tegenspreken die het hier niet mee eens zijn.”

De volgende klimaatconferentie vindt plaats in december 2015 in Parijs. Juncker zei dat de EU beslist niet het eerste het beste plan zal ondertekenen.

5000 burgemeesters

Juncker, die bekendstaat om zijn lange speeches, had niet genoeg tijd om zijn hele speech voor te dragen. In de geschreven tekst staat het voornemen om een bijeenkomst in oktober 2015 met 5000 burgemeesters over klimaatverandering te beleggen. Juncker vraagt in de speech aan de voorzitter van het Europees Parlement Martin Schultz om het Burgermeestersconvenant uit te nodigen in het Parlement.

Convenant

Het Burgemeestersconvenant is een Europees initiatief waarin burgemeesters vrijwillig hebben afgesproken om tussen nu en 2020 de door de EU vastgestelde CO2-emissiereductiedoelstelling van 20 % te halen of te overtreffen. Dit convenant is getekend door 6.451 gemeenten in Europa, waaronder 17 Nederlandse gemeenten.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Artikel Juncker links immigration with climate change, ENDS Europe
Artikel Juncker: geen tijd voor angst maar actie, De Volkskrant

Meer informatie:

Tekst State of the Union, Europese Commissie