Azienda Sanitaria Locale di Lecce

HvJ EU, 19 december 2012. Zaak C-159/11. In de zaak ASL stond de vraag centraal of bij een overeenkomst tussen een aanbestedende dienst en een universiteit gebruik gemaakt kan worden van een uitzondering op de aanbestedingsplicht, in het kader van publiek-publieke samenwerking.


Volgens het Hof kan er geen gebruik gemaakt worden van de uitzonderingsmogelijkheid ‘horizontale samenwerking’ wanneer een overeenkomst is gesloten tussen openbare lichamen en deze overeenkomst er niet toe strekt:

  • de uitvoering te verzekeren van een taak van algemeen belang die op deze lichamen gezamenlijk rust;
  • de overeenkomst niet uitsluitend wordt beheerst door overwegingen en eisen die verband houden met het nastreven van doelstellingen van algemeen belang, of;
  • de overeenkomst een particuliere dienstverrichter kan bevoordelen tegenover zijn concurrenten.

Zie voor meer informatie het EUrrest van mei 2013.

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]