Europese rechtspraak

Publicatie: 30 mei 2017

Door:


Europese Commissie tegen Duitsland, 26 november 2010. Besluit N299/2010. Op basis van art. 107 lid 3c VWEU en de breedbandrichtsnoeren, heeft de Europese Commissie goedkeuring verleend voor het breedbandproject Beieren. De deelstaat heeft voldaan aan de transparantieverplichtingen van de richtsnoeren. Ze heeft een marktonderzoek verricht en openbare consultaties gehouden.

Witte gebieden

Beieren heeft de witte gebieden in kaart gebracht en wilde deze met de steun van breedbandtoegang voorzien. Volgens de Commissie is het aanbieden van breedband in deze gebieden over een periode van drie jaar onrendabel. De Commissie beoordeelt dat de steun proportioneel is. Na het in kaart brengen van witte gebieden bleek er een marktfalen te bestaan. Hiervoor werden marktspelers geconsulteerd en hield Beieren een marktanalyse.

Criteria

Daarnaast hanteert Beieren een Europese aanbestedingsprocedure waarbij het emvi-criterium (economisch meest voordelige inschrijving) werd gehanteerd. De maatregel is neutraal ten aanzien van technologisch aanbod van breedbanddiensten en er wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur.

Beieren stelt wettelijk verplicht dat derden volledig toegang hebben tot het breedbandnetwerk voor een minimumperiode van zeven jaar. Ook partijen die geen aanmerkelijke marktmacht hebben, moeten op basis van de breedbandrichtsnoeren toegang verlenen aan toetreders van de breedbandmarkt. Verder worden prijzen door middel van benchmarking vastgesteld en is er een terugbetalingsmechanisme om overcompensatie te voorkomen.